PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

Dofinansowano ze środków
Muzeum Historii Polski
w Warszawie
w ramach Programu
"Patriotyzm Jutra"

Z życia Stowarzyszenia
Rocznica powstania NZS (kolejna)

 

Zapraszamy na filmową relację z prezentacji książki Jacka Mateckiego "Co wy, ..., wiecie o Rosji" podczas spotkania towarzysko-rocznicowego NZS w dniu 20 października 2015 r. w Krakowie.

rocznica

 
35 lat NZS

 

nzs rocznica 35 lat

 

W roku 2015 przypada 35. rocznica powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. O towarzyszących temu imprezach i uroczystościach będziemy Was systematycznie informować.

 

Zachęcamy także do propagowania historii NZS:

Kalendarium

NZS 17 luty 81 - 13 grudzień 1981 (Kraków : RO NZS, 1985)

Niezależne Zrzeszenie Studentów w działaniach Służby Bezpieczeństwa w latach 1980-1981 - Henryk Głębocki


Niezależne Zrzeszenie Studentów

 

 

 

 

 

W roku 2015 przypada 35. rocznica powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. O towarzyszących temu imprezach i uroczystościach będziemy Was systematycznie informować.

Zachęcamy także do propagowania historii NZS.

 
Ludzie NZS. Kariery i upadki.

 

Zapraszamy na filmową relację z debaty podczas spotkania towarzyskiego

NZS w dniu 13 czerwca 2015 w Krakowie.


nzs ludzie 13 VI 2015

 
Nowa Huta miasto pracy i walki, pamięci i solidarności PDF Drukuj Email

UCHWAŁA NR XLIII/574/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania Srebrnego Medalu „Cracoviae Merenti” dla Arki Pana - Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 6 uchwały Nr LIV/370/92 Rady Miasta Krakowaz dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie ustanowienia Medalu „Cracoviae Merenti” za zasługi dla Miasta Krakowa z późn. zm., Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje:

§ 1. W uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa przyznaje się Arce Pana - Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie Srebrny Medal „Cracoviae Merenti” oznaczony numerem dwudziestym piątym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa Małgorzata Jantos


UCHWAŁA NR XLIII/582/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie objęcia przez Radę Miasta Krakowa honorowego patronatu nad projektem "Nowa Huta - Miasto Pracy i Walki - Pamięci i Solidarności".

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Krakowa obejmuje honorowy patronat nad projektem "Nowa Huta - Miasto Pracy i Walki - Pamięci i Solidarności".

§ 2. Rada Miasta Krakowa deleguje jako swego przedstawiciela do udziału w Radzie Honorowej projektu Pana Bogusława Kośmidera.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch


Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 kwietnia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienie 30. kwietnia Dniem Nowej Huty - Miasta Pracy i Walki - Pamięci i Solidarności.

Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa kieruje prośbę o ustanowienie 30. kwietnia Dniem Nowej Huty - Miasta Pracy i Walki - Pamięci i Solidarności. 60 lat dziejów tego niezwykłego miejsca - od odrębnego miasta po jedną z najmłodszych części Krakowa stanowi alegorię najnowszej historii Polaków. Nowa Huta powstała na deskach kreślarskich urbanistów jako eksperyment inżynierii społecznej, miała być „laboratorium nowego człowieka". Wbrew intencjom władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej społeczność Nowej Huty przez cały okres jej istnienia zachowała niezależność myślenia, umiłowanie wolności, wierność narodowym tradycjom. W historii Polski nowohucianie zapisali się niezłomną walką w obronie wiary ojców, śmiałymi czynami wymierzonymi w komunistyczną propagandę, budową jednej z największych struktur „Solidarności”. W trudnych czasach hołdowali demokratycznym wartościom, wykazali zdolności do spontanicznej, oddolnej samorganizacji. Nowa Huta była jednym z istotnych ognisk kultury niezależnej - działał tu Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy, liczne redakcje podziemnej prasy, odbywały się spotkania teatralne, samokształceniowe i wieczory literackie. W uznaniu zasług i odwagi mieszkańców młodszej siostry Krakowa jego radni, pochodzący z różnych klubów przygotowali projekt uchwały o objęciu honorowym patronatem Rady Miasta Krakowa projektu „Nowa Huta - Miasto Pracy i Walki - Pamięci i Solidarności”. Projekt ma na celu dokumentację spuścizny nowohuckiej opozycji demokratycznej oraz szeroką edukację mieszkańców i gości Krakowa, w tym zwłaszcza młodzieży szkolnej. Ustanowienie 30. kwietnia Dniem Nowej Huty pozwoliłoby wesprzeć dotychczasowe starania wielu środowisk i osób prywatnych o uczczenie i oddanie szacunku dla niezłomnej postawy trzech pokoleń mieszkańców tej Dzielnicy. Proponowana data nawiązuje do ważnych wydarzeń historycznych związanych z działalnością opozycji w Nowej Hucie jakie miały miejsce w różnych latach na przełomie kwietnia i maja. Były nimi: 27 kwietnia 1960 r. - obrona krzyża, 30. kwietnia 1982 - pierwszy marsz milczenia w Nowej Hucie, 1 maja 1982 - wielka modlitwa oraz ofiarowanie Matce Bożej Królowej Polski sztandarów nowohuckiej Solidarności w kościele Arka Pana, 26 kwietnia 1988 r.- strajk kwietniowo - majowy. Pozostajemy z nadzieją na przychylenie się do naszej prośby, która jest wyrazem woli wielu mieszkańców Krakowa.

Wiceprzewodniczący Rady Józef PILCH


W dniu 10 lutego 2012 r. z inicjatywy dyrektora Oddziału IPN w Krakowie odbyło się spotkanie projektu naukowo-badawczego „Nowa Huta miasto pracy i walki, pamięci i solidarności” w którym udział wzięli:
1. Adam Gliksman – Region Małopolska NSZZ Solidarność
2. ks. Władysław Palmowski
3. Wojciech Grzeszek – przewodniczący Regionu Małopolska NSZZ Solidarność
4. Jan Franczyk – Głos Nowej Huty
5. Stanisław Malara – Porozumienie Dzielnic Nowej Huty
6. Marek Hałaburda – Uniwersytet Papieski
7. Dorota Koczwańska-Kalita – koordynator projektu z ramienia Oddziału IPN w Krakowie
8. Adam Kalita – Stowarzyszenie NZS 1980
9. Dorota Korohoda – Oddział IPN w Krakowie
10. przedstawiciel Muzeum PRL
Ukonstytuowała się Rada Honorowa w składzie:
- senator RP Mieczysław Gil
- przewodniczący Regionu Małopolska NSZZ Solidarność Wojciech Grzeszek
- dyrektor Oddziału IPN w Krakowie – dr Marek Lasota
- Adam Macedoński
- redaktor naczelny Głosu Nowej huty – dr Jan Franczyk
- ks. Władysław Palmowski
- Uniwersytet Papieski – ks. prof. Jan Szczepaniak
- Porozumie Dzielnic Nowej Huty – Stanisław Malara
- przewodniczący KRH – Władysław Kielian
- Stowarzyszenie NZS 1980 – Adam Kalita
- przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kosmider
- poseł na sejm RP – prof. Ryszard Terlecki
Do Rady Programowej zaproponowano następujące osoby:
- Adam Gliksman, Andrzej Szkaradek, Barbara Niemiec – Region Małopolska NSZZ Solidarność
- Dorota Koczwańska-Kalita – Oddział IPN w Krakowie, koordynator projektu
- dr Jan Franczyk – Głos Nowej Huty 
- Adam Kalita – Stowarzyszenie NZS 1980
oraz delegaci:
- Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010
- Instytutu Historii UJ
- Uniwersytetu Papieskiego
- Muzeum PRL
- Rada Miasta Krakowa
- Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego

 
Portal naszememento.pl PDF Drukuj Email

Powstał nowy portal naszememento.pl na którym można znaleźć informacje, zdjęcia, materiały archiwalne dotyczące Solidarności oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

 

 
Koncert w rocznicę wybuchu powstania styczniowego PDF Drukuj Email

W 149 rocznicę wybuchu powstania styczniowego zapraszamy na koncert upamiętniający to ważne wydarzenie. Wystąpi zespół ClaveDuo w składzie: Anna Huszczo (klawesyn) i Joanna Solecka (klawesyn). W repertuarze znajdą się utwory: J. F. Haendla, F. Couperina, C. P. E. Bacha, G. Le Roux oraz E. McLeana.

22 stycznia 2012 r., godz. 19.00 - kościół oo. Jezuitów przy ul. Kopernika 26. Wstęp wolny!

Organizatorzy: Bractwo św. Benedykta, Klub Wtorkowy, Stowarzyszenie NZS 1980.

 
30. Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego PDF Drukuj Email

Stowarzyszenie NZS 1980 przystąpił do Krajowego Obywatelskiego Komitetu Obchodów 30. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego w Wydarzeń Grudnia 1981 roku. Na bieżąco będziemy informować o wydarzeniach związanych z obchodami tej rocznicy w Polsce oraz w województwie krakowskim.

Data

Miejsce

Wydarzenie
09.12.2011 r.
godz. 15:00

Euroregion Tatry, Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2

 

- otwarcie wystawy o stanie wojennym "Wojna polsko-jaruzelska"

- prezentacja albumu "Generałowi dziękujemy. Stan wojenny 13 grudnia 1981"

- wręczenie medali "Niezłomnym w słowie"

10.12.2011r.
godz. 18:00


Kraków, Muzeum PRL, Centrum E 1

 

prezentacja tomu wierszy Jana Polkowskiego z lat 1977-1987

11.12.2011 r.
godz. 16:00


 

Kraków, UMK, sala obrad, Pl. Wszystkich Świętych 3-5


wręczenie medali "Niezłomnym w słowie"

12.12. 2011 r. 
godz. 11:00


Kraków, IV LO im. T. Kościuszki, ul. Krzemionki 11


z cyklu Krakowskie debaty z młodzieżą o historii: "Stan wojenny na wokandzie historii"

12.12.2011 r.
godz. 18:00


Kraków, kino Kijów, Al. Krasińskiego 34

pokaz filmu "Towarzysz generał idzie na wojnę" (reż. G. Braun i R. Kaczmarek)

12.12.2011 r.
godz. 12:00

Rabka, I LO, ul. Jana Pawła II 41

- otwarcie wystawy o stanie wojennym "Wojna polsko-jaruzelska"

- prezentacja albumu "Generałowi dziękujemy. Stan wojenny 13 grudnia 1981"

13.12.2011 r.
godz. 18:00Euroregion Tatry, Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2


pokaz filmu "Towarzysz generał idzie na wojnę" (G. Braun i reż. R. Kaczmarek)

13.12.2011 r.
godz. 12:00


Kraków, Plac Szczepański


 

 

otwarcie wystawy "586 dni stanu wojennego"

13.12.2011 r.
godz. 13:00


godz. 18:00

Kraków, Akademia "Ignatianum", sala nr 412, ul. Kopernika 26

Kraków, Klub Imbir, ul. Św. Tomasza 35

 

debata oxfordzka o stanie wojennym "Czy generał nas uratował?"

Spotkanie Klubu Wtorkowego - projekcja filmu "Avunculuc" (reż. A. Żebrowska), w spotkaniu udział wezmą: Alicja Żebrowska, prof. Tadeusz Boruta

13.12.2011 r.
godz. 20:30


Kraków, Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2


Recital pieśni Jacka Kaczmarskiego - wystąpi Adam Łapacz (impreza biletowana)

13.12. 2011 r. 
godz. 18:00Kraków, kościół pw. NMP

msza święta oraz przejście pod Krzyż Katyński

13.12.2011r.
godz. 17:00


Rabka, Teatr "Rabcio", ul. Orkana 6


pokaz filmu "Towarzysz generał idzie na wojnę" (reż. G. Braun i R. Kaczmarek)

14.12.2011 r.
godz. 16:00

Kraków, Muzeum PRL, Centrum E 1

prezentacja albumu "Generałowi dziękujemy. Stan wojenny 13 grudnia 1981"

14.12.2011 r.
godz. 14:00

Kraków, aula Collegium Novum UJ


30 lat temu. Stan wojenny oczami świadków - spotkanie z uczestnikami wydarzeń

14.12.2011 r.
godz. 17:00Rabka, Teatr "Rabcio", ul. Orkana 6


koncert Fabryka


15.12.2011 r.
godz. 11:00

 

godz. 18:00

Kraków
Kraków, Muzeum PRL, Centrum E 1

plenerowa gra miejska
"Orła wrona nie pokona"koncert zespołu Fabryka

15.12.2011 r.
godz. 12:00

Rabka, I LO, ul. Jana Pawła II 41 konferencja naukowa i prezentacja albumu "Generałowi dziękujemy. Stan wojenny 13 grudnia 1981"
16.12.2011 r.
godz. 18:00
Rabka, Teatr "Rabcio", ul. Orkana 6 przedstawienie teatralne "24 posty na fejsie" w reż. J. Tochowicza
17.12.2011 r.
godz. 18:00
Kraków, kościół "Arka Pana" uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny na zakończenie obchodów upamiętnienia "30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Krakowie" koncelebrowana przez Ks. Kard. Stanisława Dziwisza
 
30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego PDF Drukuj Email

Projekt filmu o kulisach w prowadzenia stanu wojennego w Polsce w 30. rocznicę tego wydarzenia:

Stan wojenny – wejdą czy nie wejdą? w reż. R. Kaczmarka.

Po ‘89 roku zadbano w Polsce o zbudowanie mitu konieczności wprowadzenia stanu wojennego, który rzekomo ochronił Polaków przed sowiecką interwencją militarną. Rozpowszechniona jest opinia, że Jaruzelski, wypowiadając wojnę swojemu narodowi, dokonał wyboru mniejszego zła. Tymczasem dokumenty – szczególnie ujawnione stenogramy z posiedzeń Biura Politycznego KPZR – wskazują, że Sowieci nie planowali zbrojnej interwencji w Polsce, manewry wojskowe były blefem i demonstracją siły, a sowieccy towarzysze dopuszczali „utratę Polski”. Jak to się ma do dzisiejszego przekonania wielu o realnej groźbie interwencji i „trudnej, ale koniecznej” decyzji Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego oraz czynienia z niego wręcz bohatera? Film ma odpowiedzieć na pytanie, czy mit interwencji ma podstawy, by go podtrzymywać, czy też jest zwykłym zabiegiem propagandowym niemającym potwierdzenia w faktach i historycznym fałszerstwem, na którego fundamencie opiera się dzisiejszy zakłamany obraz komunistycznego dyktatora, który wypowiedział wojnę narodowi i zaryzykował masakrę ludności, przelew krwi i wojnę domową, tylko by ratować swoją władzę i zbrodniczy system? Kiedy zaczęły się przygotowania do stanu wojennego? Odpowiedź jest szokująca 17 sierpnia 1980 roku! Zanim skończył się strajk, a właściwie po skończeniu się strajku ekonomicznego, który przekształcił się w strajk społeczny, zaczęto pracować nad likwidacją rodzącej się niezależności. Świadczą o tym zachowane dokumenty Komitetu Obrony Kraju. Film – szukając odpowiedzi na podstawowe pytanie o realność zagrożenia interwencją sowiecką – ma przedstawiać proces przygotowywania, wdrażania i realizacji stanu wojennego, czyli opowiadać historię Polski od lata ‘80 do 13 grudnia 1981, powracając przy tym do jednego wydarzenia, które było kluczowe dla tamtych wydarzeń: pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku.
Do udziału w filmie zaproszeni zostaną historycy zajmujący się tym okresem, m.in.:
1. prof. Andrzej Paczkowski, m.in. autor książki Wojna polsko-jaruzelska;
2. dr Lech Kowalski, m.in. autor książki Generał ze skazą, specjalista od Komitetu Obrony Kraju;
3. prof. Wojciech Roszkowski, m.in. autor książki Półwiecze;
4. prof. Richard Pipes, doradca prezydenta Reagana ds. Europy Środkowo-Wschodniej;
5. Władymir Bukowski, sowietolog, który zeskanował dokumenty KPZR dotyczące m.in. stanu wojennego;
6. dr Antoni Dudek, dr Paweł Piotrowski, dr Grzegorz Majchrzak z Instytutu Pamięci Narodowej,
specjaliści od najnowszej historii Polski.

Dodatkowo reżyser planuje rozmowy zarówno z osobami, które na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zeszłego stulecia działały w opozycji, jak i partyjnych funkcjonariuszy reżimu (ze szczególnym uwzględnieniem grupy Gierka), a z wojskowych: gen. broni Franciszkiem Puchałą ze Sztabu Generalnego WP, który wspólnie z płk. Kuklińskim opracowywali dokumentację stanu wojennego, płk. Julianem Babulą, autorem książki pt. Wojsko Polskie 1945-1989, gen. Wiktorem Kulikowem, gen. Władysławem Pożogą (MSW), gen. dyw. Tadeuszem Szaciłą (Szef GZP-WP) oraz hierarchami Kościoła.

 
Śp. Jan Rojek PDF Drukuj Email

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 16 lipca 2011 r. zmarł Jan Rojek - członek NZS i Stowarzyszenia NZS 1980, dyrektor Oddziału TVP w Krakowie.

Jan Rojek, ur. 17 III 1962 w Połomiu Dużym k. Bochni, zm. 16 VII 2011 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek antropologia (1991). 1980-1982 pracownik Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego nr 3 (na terenie Huty im. Lenina) w Krakowie-Nowej Hucie. Od jesieni 1980 kolporter wydawnictw niezależnych; od I 1981 w „S”, członek KZ w HPR. 13-16 XII 1981 uczestnik strajku w HPR na terenie HiL, organizator dostaw żywności dla strajkujących hutników. 2 X 1982 zatrzymany, od 4 X aresztowany tymczasowo, pobity podczas przesłuchania, osadzony w areszcie KW MO przy ul. Mogilskiej w Krakowie, nast. w AŚ przy ul. Montelupich, oskarżony o kolportaż ulotek o antypaństwowej treści, 24 XI 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na 2 lata więzienia, w XII 1982 uczestnik dwutygodniowej głodówki, 24 II 1983 zwolniony (resztę kary zawieszono warunkowo); zwolniony z pracy. W l. 80. 14-krotnie zatrzymywany, kilkakrotnie pobity, 16-krotnie skazany na karę grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń. 1983-1984 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu Energoprzem, nast. do 1985 w MPK Kraków. W 1985 uczestnik rotacyjnej głodówki w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie, w 1987 w Bydgoszczy. Od 1985 działacz NZS UJ; 14 IV 1985 współzałożyciel Ruchu Wolność i Pokój w Krakowie, sygnatariusz deklaracji założycielskiej; organizator i uczestnik ok. 20 demonstracji i akcji protestacyjnych (pikiet, głodówek, petycji, happeningów, koncertów, spotkań i konferencji międzynarodowych dot. praw człowieka i obywatela, m.in. w 1987 w Warszawie w kościele przy ul. Żytniej i 25-27 VIII 1988 w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach); 1985-1989 redaktor, autor, organizator działalności wydawniczej NZS i WiP, współpracownik pism „Bez Dekretu” i „Paragraf”; uczestnik zjazdów Ruchu WiP w Warszawie, Żarnowcu, Wrocławiu i Szczecinie. 1988-1989 organizator protestów przeciwko stacjonowaniu wojsk sowieckich w Polsce i obowiązującej przysiędze wojskowej. W III 1988 organizator akcji przeciwko ograniczaniu autonomii uczelni. IV/V 1988 organizator działań wspierających strajk w HiL. W X 1988 współorganizator bojkotu studium wojskowego na krakowskich uczelniach. W I 1989 współorganizator i uczestnik (w ramach WiP) pikiety przed KC PZPR w Warszawie. 24 II 1989 inicjator zatrzymania i wymiany ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Jacka Fisiaka na przetrzymywanych przez MO kolegów. IV-VI 1989 członek Prezydium Małopolskiego KO „S”, odpowiedzialny za techniczną część kampanii przed wyborami 4 VI 1989. 20 IV 1989 inicjator i współorganizator marszu gwiaździstego w Krakowie przeciwko kłamstwom oficjalnych mediów. 2 X 1989 inicjator i współorganizator wiecu, nast. bojkotu studium wojskowego na wyższych uczelniach (postulat usunięcia z programu studiów), inicjator i przywódca okupacji studium wojskowego UJ. 25 X 1989 inicjator okupacji i przejęcia lokalu ZSMP w Krakowie. Uczestnik kampanii wyborczej KLD w 1991. Od 1991 roku pracownik TVP Kraków; w 1994 ukończył kurs wydawców BBC; w 1996 stypendysta The United States Information Agency; wydawca, kierownik Wydziału Audycji Informacyjnych, od II 2010 dyrektor – redaktor naczelny TVP Kraków. Od 1992 w SDP, od 1998 członek ZZ Informacja TVP, od 2008 Stowarzyszenia NZS 1980. W 2007 współtwórca (wraz z Maciejem Grabysą) programu „Tropiciele. Krakowska ścieżka reportażu” (od 2009 „Kontrapunkt. Studio dokumentu i reportażu TVP Kraków”). Reporter, autor filmów dokumentalnych o tematyce społecznej i historycznej, m.in.: Misjonarz (2000), Sługa trędowatych (2001), Afrykańczycy (2002), reportaży wojennych z Chorwacji i Rwandy, trzęsienia ziemi w Iranie; wielokrotnie nagradzany na festiwalach filmowych i przeglądach twórczości TVP: Nagroda Teleexpresu (1993), Nagroda Ekspresu Reporterów (1995), wyróżnienie na XVI Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2001. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Medalem Niezłomnym w Słowie (2010). Od 19 X 1982 rozpracowywany przez Wydział V KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Remus – akta złożono do archiwum 16 VIII 1983, od 10 VI 1985 przez Wydział V WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Prezes – 31 III 1989 akta złożono do archiwum, 2 VI 1989 – 17VII 1990 przez Wydział III-1/Wydział OKPP WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Anarchiści.

 
Kino Odkrywców Historii PDF Drukuj Email

8 czerwca zapraszamy na film „Jak zginął Popiełuszko” w scen. i reż. Piotr Litka i Przemysław Wojciechowski.
Telewizyjny film dokumentalny „Jak zginął Popiełuszko” jest opowieścią opartą na nieznanych dokumentach oraz rozmowach ze świadkami wydarzeń sprzed lat, którzy nadal odczuwają strach. Pokazuje dramat śmierci kapłana w kontekście jego uprowadzenia, śmierci i odnalezienia zwłok.
„Rzetelny film oparty na nieznanych dotąd faktach” – dr Marek Lasota, dyrektor krakowskiego oddziału IPN
Po filmie zapraszamy do dyskusji, w której udział wezmą Piotr Litka oraz Mieczysław Gil. 
8 czerwca, godz. 19.00 – Kraków, kino przy ul. Krowoderskiej 8, Polska YMCA.

Wcześniej o godz. 15.30 zapraszamy również na panel dyskusyjny: „Nie chcemy Polski, która nic nie kosztuje” ks. Jerzy Popiełuszko znany i nieznany, w którym udział wezmą: dr Cecylia Kuta, ks. Adam Boniecki, Piotr Litka oraz Mieczysław Gil. Spotkanie poprowadzi Sebastian Kęciek.
Collegium Witkowskiego, sala nr 108 – Krakó, ul. Gołębia 13.

 
«pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia»

Strona 1 z 7
 

posłuchaj

luksusowe okna i drzwi drewniane, okna pasywne i energooszczędne

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

bieżnia wodna Kraków, trening psów, laser, psy sportowe, rehabilitacja zwierząt Kraków, rehabilitacja zwierząt, na czterech łapach.