Biuletyn stowarzyszenia

28 maja 2010

Biuletyn Stowarzyszenia NZS 1980 w Krakowie
nr 1(4)2012
Kraków, 25 maja 2012 roku

www.nzs1980.pl
e-mail: nzs1980@gmail.com
nr konta: 37 1240 4722 1111 0010 2115 5551

Porządek obrad IV Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia NZS 1980

W dniu 25 maja o godz. 18:00 rozpoczęło się kolejne Walne Zgromadzenie naszego stowarzyszenia o następującym porządku obrad:
– zapoznanie z sprawozdaniami Zarządu Funduszu Stowarzyszenia NZS 1980, Komisji
Rewizyjnej, Zarządu
– zapoznanie się z planami stowarzyszenia na 2012 i 2013 rok
– Absolutorium dla Zarządu
– Wybór władz Stowarzyszenia /upływa czteroletnia kadencja dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej/
– Wolne wnioski
– Poczęstunek

W dniu 17 października 2011 roku w związku z uzyskaniem przez Adama Kalitę mandatu Radnego Miasta Krakowa i koniecznością rezygnacji z stanowiska wiceprezesa naszego stowarzyszenia wiceprezesem Stowarzyszenia NZS 1980 został Grzegorz Surdy /Uchwała Zarządu nr 2/2011 z dnia 17.10.2011/ – ur. 5 III 1962 w Krakowie. 1981-1982 student Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; 1982 – II 1985 student Politechniki Krakowskiej, Wydział Budownictwa Lądowego, kierunek technologia i organizacja budownictwa, 1987-1991 student Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Filozoficzno-Historyczny, kierunek historia; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek Zarządzanie w Administracji Publicznej (2006). 1971-1980 w ZHP, drużynowy. 1974-1979 zawodnik trampkarzy, nast. juniorów w KS Hutnik Kraków. W 1977 zdobył tytuł mistrza Szkół Podstawowych woj. krakowskiego w szachach; 1977-1979 w Krakowskim Klubie Szachowym „1896 Hutnik Kraków”. Od 1981 w NZS; XI – 12 XII 1981 w KS na Wydz. MEL PW; drukarz w drukarni Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS; organizator i uczestnik akcji plakatowania i ulotkowych. Od 13 XII 1981 uczestnik działań wspierających strajk w Hucie im. Lenina w Krakowie (m.in. próba dostarczenia nadajnika radiowego UKF), nast. demonstracji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. I-VI 1982 organizator i uczestnik akcji ulotkowych w Warszawie. Od VI 1982 w podziemnych strukturach „S” w Krakowie; organizator kolportażu, zrywania plakatów propagandowych i czerwonych flag, malowana na murach; uczestnik demonstracji w Nowej Hucie oraz Mszy za Ojczyznę. 4 XI 1982 aresztowany, przetrzymywany w KW MO przy ul. Mogilskiej, 30 XII 1982 skazany w trybie doraźnym przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie za malowanie haseł antyreżimowych i nawoływanie do strajku na karę 1 roku wiezienia, osadzony w AŚ przy ul. Montelupich; 26 V 1983 zwolniony warunkowo. 1982-1989 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, inwigilowany, dokonywano rewizji w mieszkaniu. W 1983 współzałożyciel Komitetu Pomocy Więzionym w Krakowie. VI 1983 – VI 1984 w redakcji podziemnego pisma „Tymczasem”, m.in. zreorganizował proces wydawania (nowa siedziba redakcji, zmiany w składzie redakcji, nowi drukarze i kolporterzy); od IX 1983, w ramach Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”, współorganizator (z Jerzym Karpińczykiem) kolportażu i druku m.in. „Montinowca”. 1984-1989 współorganizator (z Janem Ciesielskim) nadawania audycji Radia Solidarność Małopolska w Krakowie, m.in. z własnego mieszkania; wspierał organizowanie podobnych przedsięwzięć w Rzeszowie, Kielcach i Nowym Sączu. W II 1985 relegowany ze studiów, nast. powołany do służby wojskowej (uznany przez komisję lekarską za niezdolnego do niej). 14 IV 1985 współzałożyciel Ruchu Wolność i Pokój w Krakowie; organizator i uczestnik demonstracji i akcji protestacyjnych (pikiet, głodówek, petycji, happeningów, koncertów, spotkań i konferencji międzynarodowych dot. praw człowieka i obywatela, m.in. w 1987 w Warszawie w kościele przy ul. Żytniej i 25-27 VIII 1988 w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach). 22 IV 1985 aresztowany, przetrzymywany w WUSW przy ul. Mogilskiej, nast. w AŚ przy ul. Montelupich, 1 VII 1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Krakowie na karę 1,5 roku wiezienia za „rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji” i przygotowywanie demonstracji 1 i 3 V 1985, osadzony w ZK w Strzelinie; 27 VIII 1986 zwolniony warunkowo, nast. objęty amnestią z 1986. 1986-1989 ok. 10-krotnie skazywany przez kolegia ds. wykroczeń na kary grzywien; w VIII 1986 zaproponowano mu opuszczenie kraju. Od X 1986 współpracownik KRH. Od 1987 student UJ. 26 IV – 4 V 1988 rzecznik prasowy strajku w HiL (z Edwardem Nowakiem), w V 1988 współorganizator sekretariatu Komitetu Organizacyjnego „S” HiL. W VI 1988 przewodniczący Komitetu Założycielskiego NZS na UJ. W VIII 1988 podczas strajków zorganizował przerzut Bogdana Lisa (przedstawiciela Lecha Wałęsy) do MKS w Jastrzębiu; na prośbę MKS organizator w KWK Morcinek akcji informacyjnej nt. zastępczej służby wojskowej i represji związanych ze strajkiem; w VIII 1988 organizator druku ulotek oraz demonstracji w Stalowej Woli, podczas strajku HSW, pobity po manifestacji (tzw. ścieżka zdrowia). X 1988 – VI 1989 przewodniczący, nast. wiceprzewodniczący Komisji Uczelnianej NZS UJ, członek Prezydium Krakowskiej Rady Koordynacyjnej NZS, przedstawiciel uczelni krakowskich w Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. W X 1988 współorganizator bojkotu studium wojskowego na krakowskich uczelniach. W I 1989 współorganizator i uczestnik (w ramach WiP) pikiety przed KC PZPR w Warszawie. 24 II 1989 inicjator zatrzymania i wymiany ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Jacka Fisiaka na przetrzymywanych przez MO kolegów. IV-VI 1989 członek Prezydium Małopolskiego KO „S”, odpowiedzialny za techniczną część kampanii przed wyborami 4 VI 1989. 20 IV 1989 inicjator i współorganizator marszu gwiaździstego w Krakowie przeciwko kłamstwom oficjalnych mediów. 2 X 1989 inicjator i współorganizator wiecu, nast. bojkotu studium wojskowego na wyższych uczelniach (postulat usunięcia z programu studiów), inicjator i przywódca okupacji studium wojskowego UJ. 25 X 1989 inicjator okupacji i przejęcia lokalu ZSMP w Krakowie. 22 I 1990 uczestnik okupacji siedziby KW PZPR w Krakowie. W IV 1990 inicjator powstania Bloku Wyborczego Młodych „S” do wyborów samorządowych. X-XII 1990 uczestnik kampanii prezydenckiej Lecha Wałęsy. XII 1990 – 1993 w KLD, organizator krakowskich struktur, wiceprzewodniczący władz wojewódzkich (wystąpił z partii w proteście przeciwko odejściu od założeń programowych). 1990-1999 własna działalność gospodarcza: wydawnictwo książkowe „Jerstan”, nast. „Husu”. 1991-2005 organizator kampanii wyborczych do parlamentu i samorządu (m.in.: KLD, UPR, Porozumienie dla Krakowa, AWS). 2000-2001 kierownik działu parafarmaceutyków w ASC Co. Ltd Sp. z o.o. w Krakowie. 2002-2006 pełnomocnik wójta gminy i kierownik Wydziału Kultury, Informacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy w Czernichowie. W 2007 koordynator ds. programów unijnych w firmie Restrukturyzacja – Edward E. Nowak Sp. z o.o. 2008-2009 sekretarz redakcji Discovery Historia TVN w Krakowie. Od 2009 członek Stowarzyszenia NZS 1980. Od 2010 asystent prasowy krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej; sekretarz kapituły medalu Niezłomni w Słowie. Odznaczony Medalem Pamiątkowym NSZZ „S” 1980-2005 Region Małopolska (2005), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008). 

Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980 rekomenduje na członka honorowego stowarzyszenia: Panią Ewę Zając członka SKS, uczestniczka duszpasterstwa akademickiego od 1977 roku, działaczkę NSZZ Solidarności /pracownik Zarządu Regionu Małopolska w latach 1980 – 1981/. W 2008 roku odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie pracuje w Oddziale IPN w Krakowie. Jest członkiem stowarzyszenia Maj77.


 

Biuletyn Stowarzyszenia NZS 1980 w Krakowie
nr 1(3)2011
Kraków, 19 marca 2010 roku  

www.nzs1980.pl  
e-mail: nzs1980@gmail.com
nr konta: 37 1240 4722 1111 0010 2115 5551

W dniu dzisiejszym odbywa się III Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia NZS 1980 w Krakowie. W roku 2010 obchodziliśmy 30 rocznice powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Rok 2010 to także rok w którym zginął w katastrofie smoleńskiej nasz przyjaciel, członek naszego stowarzyszenia Janusz Kurtyka. W bieżącym roku czeka nas rocznica rejestracji NZS /30/. 
Redakcja

Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980 dziękuje następującym osobom za pomoc jakiej udzieliły Funduszowi stowarzyszenia oraz brały czynny udział w pracach stowarzyszenia:
Tadeusz Boruta, Wojciech Brochwicz, Krzysztof Budziakowski, Iwona Burzej, Krzysztof Dudek, Aleksander Galos, Zofia Gołubiew, Zdzisław Jurkowski, Dorota Koczwańska-Kalita; śp. Janusz Kurtyka, Marek Lasota, Bronisław Maj, Marek Mikos, Andrzej Ogiński, Bartłomiej Sienkiewicz, Adam Sroka, Grzegorz Surdy, Jarosław Tochowicz, Bogdan Zdrojewski, Jerzy Zięty.

Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980 dziękuję następującym instytucjom za pomoc w działalności stowarzyszenia:
Dziennik Polski, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Instytut Książki, Instytut Pamięci Narodowej, Klub wtorkowy, Klub IMBIR, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Teatr Nowa Łaźnia, Telewizja Kraków, Uniwersytet Jagielloński.

Porządek obrad III Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia NZS 1980
– Otwarcie i wybór Przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia – Zdzisław Jurkowski
– Wystąpienie Adama Kality Wiceprezesa Stowarzyszenia NZS 1980 
– Sprawozdanie z działalności Zarządu Funduszu Stowarzyszenia NZS 1980 – Robert Rychlicki
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Jerzy Szmid
– Absolutorium dla Zarządu
– Przyjęcie do Stowarzyszenia Członków Honorowych na wniosek Zarządu – krótkie biogramy kandydatów:
Ewa Zając, Jan Ciesielski, Stanisław Handzlik, Mieczysław Gil, Edward Nowak, 
– Plan działania na 2011 rok – dyskusja
– Wolne wnioski
– Zakończenie II Walnego Zgromadzenia – Zdzisław Jurkowski

Po zakończeniu obrad III Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia NZS 1980 spotykamy się w Czekoladzie – Bracka 4 – Pasaż Hetmański

Janusz Kurtyka – Rzeczypospolitej historyk i urzędnik

Stowarzyszenie NZS 1980 zaprasza na konferencje naukową poświęconą śp. Januszowi Kurtyce.

8 kwietnia godz. 10:00 – kościół Reformatów, ul. Reformacka 4
msza święta w intencji śp. Janusza Kurtyki
po mszy wmurowanie tablicy w kościele Reformatów

10 kwietnia godz. 10:00 – kaplica Zmartwychwstania Pańskiego na Cmentarzu Rakowickim
msza święta w intencji śp. Janusza Kurtyki
po mszy przejście na grób śp. Janusza Kurtyki

15 kwietnia godz. 9:30 – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, Aula Wincentego Danka
w konferencji udział wezmą: prof. Zdzisław Noga, dr hab., prof. UJ Stanisław A. Sroka, Waldemar Bukowski, dr Franciszek Sikora, dr hab., prof. UMK Jan Broniszewski, prof. Tomasz Jurek, dr hab., prof. UŚ Jerzy Sperka.

15 kwietnia godz. 12:30 – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, Aula Wincentego Danka
w konferencji udział wezmą: dr hab., prof. URz Zdzisław Budzyński, dr Witalij Michałowski, Mariusz Machynia, dr Marian Wolski, Maciej Wilanowski

15 kwietnia godz. 16:00 – UJ, Instytut Historii, ul. Gołębia 13, Aula im. ks. Józefa Tischnera
w konferencji studenckiej udział wezmą: Marek Mroczek, Diana Griszan, Piotr Magiera, Krzysztof Kloc, Dominika Jasiak, Kamil Ruszała, Joanna Mrugała

16 kwietnia godz. 8:30 – Kolegiata Akademicka św. Anny, ul. św. Anny 11
msza św. w intencji śp. Janusza Kurtyki

16 kwietnia godz. 10:00 – UJ, Audytorium Maximum, ul. Krupnicza 35
w konferencji udział wezmą: dr hab., prof. UJ Stanisław Sroka, dr Franciszek Gryciuk, dr Marek Lasota, dr Janusz Pezda, Kazimierz Krajewski, dr Filip Musiał, prof. Jan Draus

16 kwietnia godz. 12:00 – UJ, Audytorium Maximum, ul. Krupnicza 35
w konferencji udział wezmą: prof. Ryszard Terlecki, Mateusz Szpytma, prof. Jurij Szapował, dr Serhij Kokin, dr Maciej Korkuć, dr BarbaraFedyszak-Radziejowska, Wojciech Frazik 

W czasie konferencji odbędą się projekcje filmu Aliny Czerniakowskiej o IPN i jego prezesie Januszu Kurtyce oraz prezentacje książek związanych z Januszem Kurtyką.


 

Biuletyn Stowarzyszenia NZS 1980 w Krakowie
nr 1 (2) 2010
Kraków, 6 marca 2010 roku

www.nzs1980.pl    
e-mail: nzs1980@gmail.com
nr konta: 37 1240 4722 1111 0010 2115 5551

W dniu dzisiejszym odbywa się II Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia NZS 1980 w Krakowie. Dla członków stowarzyszenia 2010 rok jest wydarzeniem istotnym. Rocznica 30-to lecia powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie to podsumowanie dziesięcioletniej działalności Zrzeszenia w latach osiemdziesiątych. Dla naszego Stowarzyszenia to także rok ważny. Udało nam się stworzyć Fundusz Pomocy, powstały z wrażliwości naszych członków, który udziela już naszym potrzebującym koleżankom i kolegom pomocy.
Redakcja

Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980 dziękuje następującym osobom za pomoc jakiej udzieliły Funduszowi stowarzyszenia oraz brały czynny udział w pracach stowarzyszenia:

Tadeusz Boruta, Wojciech Brochwicz, Krzysztof Budziakowski, Tadeusz Drwal, Lech Dziewulski, Aleksander Galos, Wiesław Hołdys, Zbigniew Fijak, Zdzisław Jurkowski, Dorota Koczwańska-Kalita; Krzysztof Krzysztofiak, Janusz Kurtyka, Marek Lasota, Piotr Legutko, Bronisław Maj, Ryszard Majdzik, Henryk Małecki, Marek Mikos, Konstanty Miodowicz, Sławomir Onoszko, Adam Roliński, Robert Rychlicki, Bartłomiej Sienkiewicz, Grzegorz Surdy, ks. Jan Szczepaniak, Jerzy Szmid, Jarosław Tochowicz, Magdalena Zalewska-Tomalak, Dariusz Walusia, Artur Wroński, Jerzy Zięty.

Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980 dziękuję następującym instytucjom za pomoc w działalności stowarzyszenia:

Biblioteka Jagiellońska, Dziennik Polski, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Galeria Krypta u Pijarów, Klub IMBIR, Narodowy Bank Polski, PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o, portal Netbird, , Restauracja CHIMERA, Solidarność 80 – małopolska, Teatr Mumerus, Teatr Nowa Łaźnia, Teatr Zależny, Telewizja Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski, Wyższa Szkoła Europejska,

Porządek obrad II Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia NZS 1980

– Otwarcie i wybór Przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia – Zdzisław Jurkowski
– Wystąpienie Zdzisława Jurkowskiego Prezesa Stowarzyszenia NZS 1980
– Sprawozdanie z działalności Zarządu i Stowarzyszenia NZS 1980 – co zrobiliśmy w 2009 roku – Adam Kalita
– Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu
– Sprawozdanie z działalności Zarządu Funduszu Stowarzyszenia NZS 1980 – Robert Rychlicki
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Jerzy Szmid
– Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
– Sprawozdanie finansowe za 2009 rok – Adam Kalita
– Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009 rok
– Przyjęcie do Stowarzyszenia Członków Honorowych na wniosek Zarządu – krótkie biogramy kandydatów – Zdzisław Jurkowski
– Absolutorium dla Zarządu
– Plan działania na 2010 rok, obchody 30 lecia NZS w Krakowie, wstępny kosztorys – Tadeusz Boruta, Adam Kalita, Aleksander Galos, Bartłomiej Sienkiewicz
– Wolne wnioski
– Zakończenie II Walnego Zgromadzenia – Zdzisław Jurkowski

Zamieszczamy proponowany przez zarząd program obchodów 30-to lecia powstania NZS w Krakowie pod patronatem Pana Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

kwiecień – maj 2010
– uroczyste wręczenie nagród w konkursach historycznych – 30 lecie Solidarności i NZS w województwie małopolskim

6 VIII, 2010
– wręczenie odznaczeń działaczom NZS
– Plac Szczepański – Noc poetów

19.IX.2010
– Msza św. w kościele Dominikanów – 30 lecie powstania NZS w Krakowie

22.IX.2010
– Otwarcie wystawy: NZS w latach 1980 – 1989. Wystawa czynna będzie do 17.X.2010. Wystawa połączona z projekcjami filmów o NZS

25.IX.2010
– koncert na Rynku Głównym

październik
Festiwal teatralny „Mury”

październik – grudzień
– wystawa Pokolenie 80 w Muzeum Narodowym

13.X.2010
– Sesja naukowa – Studencka rewolucja na uczelniach Krakowa. NZS Kraków 1980-1981

14.X. 2010
– Sesja naukowa – Młody inteligent w Polsce Tuska i Kaczyńskiego. Co zostało z dziedzictwa ideowego pierwszego NZS

15.X.2010
– Sesja – Rola ruchów studenckich i młodzieżowych w próbach demontażu systemów totalitarnych?

16.X. 2010
– Sesja – Internet jako narzędzie walki o wolność
– Spotkanie członków i przyjaciół NZS

17.X.2010
– Msza w intencji ojczyzny, działaczy NZS

oraz
– promocja książki: Mirosław Tarasewicz „Wiersze”
– promocja książki: Jan Polkowski – „Wiersze”
– promocja książki: Dokumenty krakowskiego NZS 1980 – 1989 t.1, 2
– promocja albumu fotograficznego: krakowski NZS w latach 1980-1989
– promocja książki „Historia krakowskiego NZS”

Po zakończeniu obrad II Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia NZS 1980 spotykamy się w Klubie IMBIR, Kraków – ul. Św. Tomasza 35


Biuletyn Stowarzyszenia NZS 1980 w Krakowie
nr 1/2009
Kraków, 2 – 4 października 2009 roku
www.nzs1980.pl    
e-mail: nzs1980@gmail.com
nr konta: 37 1240 4722 1111 0010 2115 5551

Biuletyn Stowarzyszenia NZS 1980 będzie ukazywał się nieregularnie w formie elektronicznej i papierowej. Zapraszamy wszystkich członków naszego stowarzyszenia do współpracy przy powstawaniu następnych numerów naszego czasopisma. Piszcie na adres elektroniczny: nzs1980@gmail.com.
Redakcja

Z A P R O S Z E N I A

– W dniu 9 października 2009 roku o godz. 12:00 w Willi Decjusza odbędzie się przedstawienie powarsztatowe „Kartka na cukier” w reż. Wiesława Hołdysa
– W dniu 15 października 2009 roku o godz. 11:00 w Bibliotece Jagiellońskiej nastąpi otwarcie wystawy: „Wyszliśmy z NZS. Działalność kulturalna NZS w latach osiemdziesiątych”
– W dniu 15 października 2009 roku o godz. 11:30 w Bibliotece Jagiellońskiej rozpocznie się sesja popularno – naukowa poświęcona literaturze niezależnej w PRL. W sesji udział wezmą: o. Adam Boniecki, Bronisław Wildstein, o. Jan Andrzej Kłoczowski, Bronisław Maj. Dyskusję poprowadzi Marek Lasota.
– W dniu 16 października 2009 roku o godz. 18:00 w Klubie „Chimera” odbędzie się spotkanie członków Stowarzyszenia NZS 1980.

Przedstawiamy władze naszego Stowarzyszenia.
Skład Zarządu Stowarzyszenia NZS 1980:
– Zdzisław Jurkowski – Prezes Zarządu
– Marek Domagała – Wiceprezes Zarządu
– Adam Kalita – Wiceprezes Zarządu
– Tadeusz Boruta
– Aleksander Galos
– Andrzej Kaczmarczyk
– Bartłomiej Sienkiewicz

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia NZS 1980:
– Jerzy Szmid – Przewodniczący
– Anna Zechenter
– Krzysztof Koszarski

Komisja Charytatywna Stowarzyszenia NZS 1980:
– Robert Rychlicki – Przewodniczący
– Bogdan Klich
– Jan Rokita

Członkowie Honorowi Stowarzyszenia NZS 1980:
– Zbigniew Fijak
– ks. Tadeusz Sakowicz-Zaleski
– Ryszard Majdzik
– Ryszard Terlecki

Komitet Obchodów 30-to lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie:
– Jarosław Gowin – poseł na Sejm RP
– Zdzisław Jurkowski – Prezes Stowarzyszenia NZS 1980
– Adam Kalita – Wiceprezes Stowarzyszenia NZS 1980
– Bogdan Klich – Przewodniczący NZS w AM
– Marek Lasota – Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie
– Konstanty Miodowicz – poseł na Sejm RP
– Jan Rokita – Przewodniczący NSZ UJ
– Robert Rychlicki – Przewodniczący NZS AGH

Do Komitetu Obchodów wchodzą pierwsi przewodniczący NZS na krakowskich uczelniach oraz członkowie Zarządu „Stowarzyszenia NZS 1980” oraz osoby publiczne związane z NZS. Najbliższy Zarząd stowarzyszenia uzupełni skład o: Marka Domagałę, Tadeusza Borutę, Aleksandra Galosa, Andrzeja Kaczmarczyka, Bartłomieja Sienkiewicza i Janusza Kurtykę.

K O M U N I K A T Y

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z 17 grudnia 1998 roku z późniejszymi zmianami o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /Dz. U. z 2009 r nr 8 poz. 38/ do okresy tzw. bezskładkowego można zaliczyć okres internowania, więzienia, działalności podziemnej. Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980 wydaje stosowne zaświadczenia po wysłuchaniu świadków takiej działalności. Więcej informacji znajdziecie na stronie naszego stowarzyszenia: www.nzs1980.pl

Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980 dziękuje za wpłaty dokonywane na nasze konto: 37 1240 4722 1111 0010 2115 5551. Jednocześnie Zarząd dziękuje dwóm członkom stowarzyszenia za pomoc finansowa skierowaną na konkretne projekty realizowane w ramach Roku Kultury Niezależnej oraz na działalność charytatywną. Darczyńcy nie wyrazili zgody na publikacje ich nazwisk.

Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980 informuje, że planowane jest w październiku lub listopadzie spotkanie członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów z Prezydentem RP Panem Lechem Kaczyńskim. Zarząd przedstawił listę osób, którzy w czasie tej uroczystości otrzymają odznaczenia i medale. Przedstawimy pismo jakie zostało przekazane do Kancelarii Prezydenta

Stowarzyszenie NZS 1980 w Krakowie przyjmuje z zadowoleniem wszystkie inicjatywy uhonorowania działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów za ich działalność w latach osiemdziesiątych. Nielegalne wprowadzenie przez dyktaturę wojskową stanu wojennego w naszym kraju zastało naszych członków na strajku w Hucie im. Lenina, część z nich od pierwszych godzin 13 grudnia 1981 roku zaczęła organizować działalność podziemną. Wielu z naszych kolegów zostało internowanych i aresztowanych. Działalność podziemną na terenie Krakowa prowadziło Zrzeszenie przez lata osiemdziesiąte aż do 1989 roku. NZS przez cały ten okres nie zaprzestało swojej działalności, strajkowało, wspólnie z Solidarnością małopolską organizowało akcje protestacyjne, kolportowało niezależną prasę, organizowało niezależne wystawy, spotkania teatralne i poetyckie, prowadziło wykłady dla studentów i młodzieży szkolnej. Wielu naszych kolegów działało w strukturach Solidarności. Pod koniec lat osiemdziesiątych Zrzeszenie zorganizowało w Krakowie wielkie manifestacje uliczne w obronie wolności.

W 2010 roku będziemy obchodzić 30 – to lecie powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów najbardziej antykomunistycznej organizacji w Polsce. Zwracamy uwagę, że te uroczystości nie powinny być związane z powtórną rejestracją NZS – u w 1989 roku. Sugerowałoby to, że rozwiązanie NZS przez władze komunistyczne w styczniu 1982 roku było legalne a niezależna działalność studentów była nielegalna. Proponujemy aby te uroczystości były związane z odzyskaniem niepodległości Polski w 1989 roku.
Stowarzyszenie NZS 1980 w Krakowie przedstawia listę osób, członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów do uhonorowania w 2009 roku. Są to nasi koledzy, których nie ma już miedzy nami oraz działacze Zrzeszenia z lat 1986 – 1989:

W Biuletynie Stowarzyszenia NZS 1980 będziemy prezentować sylwetki działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów z lat 1980 – 1989 roku. W bieżącym numerze prezentujemy sylwetkę Henryka Małeckiego.

Henryk Małecki,
ur. w Przeworsku w 1960 roku. Żonaty, dwoje dzieci.
Ukończył Szkołę Podstawową nr 2 w Przeworsku, a w 1980 roku Technikum Mechaniczno – Elektryczne ZSEM w Rzeszowie. W 1980 roku rozpoczyna studia na AGH na Wydziale Organizacji i Zarządzania Przemysłem. Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów w latach 1980 – 1985 roku. Po ogłoszeniu stanu wojennego uczestnik strajku na AGH, a następnie w ówczesnej Hucie Lenina. Po pacyfikacji Huty prowadzi działalność w studenckich strukturach podziemnych. Współzałożyciel oraz członek władz Akademickiego Ruchu Samoobrony (ARS) z wydawnictwami m.in. „Póki My Żyjemy”, „Gazetka Krakowska”. Członek Rady Programowej ARS. Współorganizator zjednoczenia krakowskich podziemnych organizacji studenckich w ramach Ruch Oporu Niezależnego Zrzeszenia Studentów (RO NZS). Członek władz RO NZS, tj. Krakowskiej Rady RO NZS. Współorganizator i uczestnik manifestacji i akcji protestacyjnych RO NZS. Uczestniczy w redakcji i wydawaniu podziemnej „Gazetki Krakowskiej” i „Póki My Żyjemy”.
Współpracuje w podziemiu ze strukturami „Solidarności”. Uczestniczy w kolportażu wydawnictw podziemnych.
W 1985 roku kończy studia na AGH. W styczniu 1986 roku powołany do odbycia służby wojskowej, która pełni do końca tego roku. Po odbyciu służby wojskowej w styczniu 1987 roku podejmuje pracę w Rzeszowie w Zakładzie Energetycznym. Kontynuuje współpracę ze strukturami podziemnymi „Solidarności”. Uczestniczy przy reaktywowaniu NSZZ ”Solidarność” w Zakładzie Energetycznym w Rzeszowie – Elektrociepłowni Rzeszów. W 1988 roku jest organizatorem i członkiem założycielem Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność’ w Elektrociepłowni Rzeszów. W 1989 roku zostaje wybrany Wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zakładu Energetycznego w Rzeszowie oraz delegatem na Zjazd Regionu Rzeszowskiego „Solidarności”. Funkcję Wiceprzewodniczącego związku pełni do końca kadencji w 1991 roku. Na Zjeździe delegatów NSZZ „Solidarność” zostaje wybrany w skład Zarządu Regionu. Funkcję Członka Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” pełni całą kadencję w latach 1990 do1992.
W grudniu 1991 roku zostaje wybrany przez Radę Pracowniczą Zakładu Energetycznego Rzeszów Dyrektorem ds. Ekonomicznych, którą to funkcję pełni do 1993 roku. Po przekształceniu Zakładu Energetycznego w spółkę akcyjną w 1993 roku wchodzi w skład zarządu spółki. Cały okres od 1993 do 2009 zajmuje się zarządzaniem energetyką na Podkarpaciu.
Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o.
W czasie wystawy poświęconej NZS-owi będziecie mogli zobaczyć więcej materiałów dotyczących działalności Henryka Małeckiego. Przy tej okazji twórcy wystawy dziękują Henrykowi Małeckiemu za przekazane materiały i pamiątki.