Członkowie założyciele

28 maja 2010

Członkowie założyciele Stowarzyszenia NZS 1980 – Kraków, 28 listopad 2008 roku.

Krzysztof Gurba
Adam Kalita
Wojciech Modelski
Zdzisław Jurkowski
Zdobysław Milewski
Krzysztof Dawidowicz
Marek Lasota
Jan Rokita
Anna Zechenter
Krzysztof Koszarski
Tomasz Szewczyk
Paweł Zechenter
Artur Wroński
Krystyna Sadowska
Marek Szczur – Sadowski
Krzysztof Krzysztofiak
Dorota Koczwańska – Kalita

Kraków, 28 listopad 2008 roku