Zbiór prasy Niezależnego Zrzeszenia Studentów – druki ciągłe

28 maja 2010

Zbiór prasy Niezależnego Zrzeszenia Studentów zgromadzony w Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego liczy obecnie kilkaset tytułów pochodzących z uczelni krakowskich i innych ośrodków akademickich. Jest to prawdopodobnie największa znana tego typu kolekcja.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich posiadających niewymieniony poniżej tytuły i numery o przesyłanie ich za pośrednictwem Stowarzyszenia NZS 1980 do Fundacji CDCN.

” A ” : niezależny serwis informacyjny „Solidarność” / za członków „Solidarności”, NZS-u, wydawnictw niezależnych Bogdan Borusewicz. – 1982, nr 13-18. – Gdańsk : NSZZ „S” ; NZS, 1982. – 30 cm
Uwagi: Red.: B. Borusewicz
A 417001 III RARA
1982, nr 13, 15, 18

Ad Usum Internum : serwis informacyjny NZS AM / Sekcja Informacji NZS AM. – 1981, nr 2 – 1981, nr 13 (14 XII). – Kraków : NZS AM, 1981-. – 30 cm
A 417006 III RARA
1981, nr 2-3, 7, 13
442006 III RARA
1981, nr 3, 7

Akademia NZS / red. J. Gawor, J. Górski, J. Lindner. – 1989, nr 1 – 1989, nr 3. – Wrocław : NZS AR i AWF, 1989. – 21 cm
A 415009 II RARA
1989, nr 1-3

Akademik WSP : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów / 1985, nr 2 – 1985, nr 3. – Słupsk : NZS WSP, 1985. – 30 cm
A 417013 III RARA
1985, nr 2-3
442012 III RARA
1985, nr 3

Akces : nieregularnik strajkowy / 1981, nr 2. – Łódź : NZS Instytut Filologii Polskiej U.Ł., 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Eugieniusz Giepard, Adam Hohendorff, Jacek Kozieł, Włodzimierz I. Kupisz
A 417028 III RARA
[1981], nr 2

Akces : pismo NZS Uniwersytetu Wrocławskiego / NZS Uniwersytetu Wrocławskiego. – 1987, nr 1. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza NZS UWr, 1987. – 21 cm
A 415012 II RARA
1987, nr 1

Aneks / Niezależne Zrzeszenie Studentów WSP Opole . – 1981, nr 8 – 1981, nr 9. – Opole : NZS WSP, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Leszek Nocoń, Mirosław Olszewski, Bożena Paliwoda
A 417029 III RARA
1981, nr 8-9
442004 III RARA
1981, nr 9

Aneks : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSI i WSP / Rada Międzyuczelniana NZS WSI i WSP. – 1988, nr 1 – 1989, nr 2. – Opole : Rada Międzyuczelniana NZS WSI i WSP
A 415020 II RARA
1988, nr 1
1989, nr 2

Aplauz : pismo określonych sił Wydziału Prawa / NZS / Wydział Prawa / NZS. – 1981, nr 1 B (III) – 1981, nr 5 (XI). – Kraków : NZS UJ, 1981. – 30 cm
Uwagi: Od nr 2: pismo określonych sił Wydziału Prawa UJ (P). – Red.: Marek Bankowicz, Roman Graczyk, Wojciech Siemaszkiewicz, Jerzy Skoczylas. – Od nr 3/4: red. R. Graczyk i W. Siemaszkiewicz, od nr 5: M. Bankowicz, A. Kalita
A 417032 III RARA
1981, nr 1-5
442020 III RARA
1981, nr 1-5

Arka : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uczelni Warszawskich / Niezależne Zrzeszenie Studentów. – 1982, nr 1 – 1982, nr 4 . – Warszawa : NZS, 1982. – 30 cm
A 417036 III RARA
1982, nr 1-4
442025 III RARA
1982, nr 2-4

Aspekt : biuletyn informacyjny NZS Uniwersytet Śląski Katowice / NZS UŚ Katowice. – 1981, nr 1. – Katowice : NZS UŚ : Wydział Nauk Społecznych, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: J. Jurkiewicz, I. Kwiecień, A. Trybicki, K. Tylec
A 415027 II RARA
1981, nr 1

Bakcyl : gazeta niezależnych o wyraźnym profilu pomarcowym / 1981, nr 2. – Warszawa : NZS SGPiS, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Ewa Gutman, Eligiusz Mazur, Zbigniew Stawrowski
A 415037 II RARA
1981, nr 2

Barykada / pismo Ruchu Oporu NZS Kraków. – 1982, nr 1 (25 XI) – 1987, nr 29 (12 I). – Kraków : RO NZS, 1982. – 30 cm
A 417045 III RARA
1982, nr 1-4
1983, nr 5, 7-16, 18-20
1984, nr 21-25, wyd. (nr 24) z 26 X
1985, nr 26
1986, nr 28
1987, nr 29
442029 III RARA
1982, nr 1-4
1983, nr 5, 7-16, 18-20
1984, nr 21-25, wyd. (nr 24) z 26 X
1985, nr 26
1987, nr 29

Bez Cenzury : pismo NZS PS [Politechniki Szczecińskiej] / 1989, nr 2(5). – Szczecin : NZS PS, 1989. – 30 cm
Uwagi: Red.: [pseud.] AMICUS, Waldemar Kotiasz, Sławomir Krzwczyk, Ryszard Kucharski, Joanna Kuczyńska, Zbigniew Matczak, Adam Miksa, Sławomir Oziero, Dorota Stankiewicz, Krzysztof Wojtasiak
A 417049 III RARA
1989, nr 2(5)

Bez Tytułu : pismo społeczno-kulturalne NZS UJ / NZS UJ / red. odp. Paweł Chojnacki. – 1989, nr 1 (26 IV). – Kraków : NZS UJ, 1989. – 30 cm
Uwagi: Red.: Paweł Chojnacki
A 417057 III RARA
I 1989, nr 1 (26 IV)
442038 III RARA
1989, nr 1 (26 IV)

Bez Tytułu : pismo społeczno-kulturalne NZS / NZS / Krzysztof Budziakowski i in.. – 1981, nr 1 – 1981, nr 3/4 (3 XI). – Kraków : NZS UJ, 1981- (Pow. Z.M.P. UJ). – 21 cm
Uwagi: Red.: Krzysztof Budziakowski, Krzysztof Gurba, Wiesław Łabaj, Lech Sadowski, Jacek Sieradzan, Ludwik Stasik. – Nakład: 1500 egz. (nr 2 – 3000) . – Do redakcji od nr 2 dołączyli: Anna Galicka, Anna Mucha,Tadeusz Sułek
A 415046 II RARA
1981, nr 1-3/4
440022 II RARA
1981, nr 1-3/4

BI NZS : biuletyn informacyjny NZS Gdańsk : informacje dokumenty komentarze / 1988, nr 2 – 1989, nr 17. – Gdańsk : NZS, 1988. – 30 cm
A 417086 III RARA
1988, nr 2-3, 8, 10, 13-14
1989, nr 15-17
442072 III RARA
1988, nr 3, 13-14
1989, nr 15-17

Bibuła : biuletyn informacyjny budowlańców / 1980, nr 4 . – Wrocław : KZ NZS Wydziału Budownictwa Lądowego PWr, 1980. – 30 cm
Uwagi: Red.: Bogdan Ludkowski, Zbigniew Nidecki, Jan Osękowski, Michał Pigoń, Jacek Skarul, Romuald Tarezewski
A 417062 III RARA
1980, nr 4

BIS NZS : biuletyn informacyjny studentów : pismo Międzyuczelnianego Komitetu Protestacyjnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów / Międzyuczelniany Komitet Protestacyjny NZS. – 1982, nr 21 – 1984, nr 3/4(41- (I). – Poznań : MKP NZS, 1982. – 30 cm
A 417069 III RARA
1982, nr 19-23
1983, nr 1/39-3/4(41/42)
442358 III RARA
1983, nr 2(40)

BIS : biuletyn informacyjny studentów / Sekcja Informacji Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. – 1981, nr 1 – 1981, nr 3/4 . – Warszawa : SI KKK NZS, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Robert Czarnota, Małgorzata Łopińska, Elżbieta Misiewicz, Małgorzata Siara, Jolanta Staszewska, Kuba Sufin
A 417070 III RARA
1981, nr 1-3/4
442042 III RARA
1981, nr 1-3/4

Biuletyn Informacyjny Biura Organizacji Białego Marszu / Zespół Redakcyjny. – 1981, [b. nr] 17 V. – Kraków : [b. w.], 1981. – 30 cm
Uwagi: Biuletyn wydany po zamachu na życie Papieża Jana Pawła II . – Organizatorzy odwołanych Juvenaliów powołali Biuro Organizacyjne Białego Marszu (SSKJ, NZS, SZSP), który przeszedł ulicami Krakowa 17 maja 1981w godz. 10-12
A 417115 III RARA
1981, [b. nr] 17 V
442060 III RARA
1981, [b. nr] 17 V

Biuletyn Informacyjny NZS WSI Opole . – 1981, nr 2 . – Opole : NZS WSI, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Zbigniew Bereszyński, Wiesław Ukleja
A 415075 II RARA
1981, nr 2

Biuletyn Informacyjny NZS WSP Opole / NZS WSP Grupa Informacji i Propagandy. – 1981, nr 3. – Opole : NZS WSP, 1981. – 30 cm
A 417129 III RARA
1981, nr 3

Biuletyn Informacyjny NZS . – 1982, nr 3 – 1982, nr 7 . – Lublin : NZS, 1982. – 30 cm
A 417127 III RARA
1982, nr 3, 7
442082 III RARA
1982, nr 3

Biuletyn Informacyjny NZS / J. Szczepański, A. Lignarski. – 1981, nr nr spec. (11 XI). – Rzeszów : NZS AR, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: A. Lignarski, J. Szczepański
A 417130 III RARA
1981, [b. nr]

Biuletyn Informacyjny NZS / Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Łódzkiej. – 1987, nr 16 . – Łódź : NZS PŁ, 1987. – 30 cm
A 417128 III RARA
1987, nr 16

Biuletyn Informacyjny NZS / NZS Akademia Medyczna im. M. Kopernika w Krakowie. – 1980, nr 1 – [1980], nr [b. nr] . – Kraków : NZS AM, 1980. – 21 cm
A 415074 II RARA
1980, nr 1, [b. nr]

Biuletyn Informacyjny NZS / NZS UW. – 1981, nr I/II – 1981, nr 4 . – Warszawa : NZS UW, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Elżbieta Bednarska, H. Głowacki, J. Jackowski, T. Lis, A. Ostaszewska
A 417131 III RARA
1981, nr 1/2, [3], 4

Biuletyn Informacyjny . – 1980, nr 1 – 1981, nr 3/4(16/7) . – Katowice : Zarząd NZS Śl. AM, 1980. – 30 cm
Uwagi: Od nr 2: Prosto z Mostu (T). – Red.: Krzysztof Gołba, Tomasz Irzyniec, Piotr Janas, Jerzy Mirosław Jawirski, Zbigniew Kalita, Daniel Kutkowski, Jerzy Marek, Ewa Pikuła, Wojciech Pluskiewicz
Nr 4(7) – numer strajkowy.
A 417905 III RARA
1980, nr 1-3
1981, nr 1(4)-8/9(11/12), 1(14)-3/4(16/17)
+ nr spec. pt. Studenci ’81
442887 III RARA
1980, nr 1-3
1981, nr 1(4)-8/9(11/12), 2(15)-3/4(16/17)
+ nr spec. pt. Studenci ’81

Biuletyn Informacyjny / NZS WSI Radom . – 1981, nr 1 . – Radom : NZS WSI, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Włodzimierz Dobrowolski, Robert Łoboda, Robert Rzepka
A 417102 III RARA
1981, nr 1

Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów AE / Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej, Anna Kulka, Włodzimierz Leszczyński, Grażyna Śmigielska, Bohdan Zając. . – 1980, nr 1 (2 XII) – 1981, nr 18 (27 XI). – Kraków : NZS AE, 1980. – 21 cm
Uwagi: Red.: Anna Kulka, Włodzimierz Leszczyński, Grażyna Śmigielska, Bohdan Zając . – od wyd. spec. nr 1 z 18 Lutego1981 w red. (zamiast A. Kulki) Jacek Stanisławski, a szata graf. Tadeusz Świętek; nr 6 red. Już tylko W. Leszczyński i G.Ś
A 415104 II RARA
1980, nr 1
1981, nr 2, 5-7/8, 10-13, 16-18 + wyd. spec. 1, 2/4
440050 II RARA
1980, nr 1
1981, nr 2, 5-13, 16-18 + wyd. spec. 1, 2/4

Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie / NSZ Akademii Sztuk Pięknych. – 1980, nr 2 (9 XI). – Kraków : NZS ASP, 1980. – 30 cm
A 417173 III RARA
1980, nr 2 (9 XI)

Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS . – 1981, nr 7 – 1981, nr 12 aneks. – Lublin : NZS UMCS, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Mirosław Haponiuk, Marek Jędrych, Krzysztof Kaczorowski, Wojciech Oleksiński, Wiesław Ruchlicki, Emil Warda, Janusz Wąchała
A 415106 II RARA
2: 1981, nr 7-12 + nr 12 aneks (L. Kołakowski, Tezy o nadzieji…)
440049 II RARA
2: 1981, nr 7-12 + nr 12 aneks (L. Kołakowski, Tezy o nadzieji…)

Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów / red.: Dorota Stec, Artur Wroński (red. odp.), Bronisław Wildstein, Konstanty Miodowicz. – 1980, nr 1 (X) – 1981, nr 8. – Kraków : NZS UJ, 1980. – 21 cm
Uwagi: Red.: Konstanty Miodowicz, Dorota Stec, Bronisław Wildstein, Artur Wroński. – nr 3, 4 i 7 tyt.: Biuletyn NZS Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ . – nr 5 i 8 tyt.: Biuletyn NZS Niezależnego Zrzeszenia Studentów. od nr 5 w red. też: Wojciech
A 415103 II RARA
1980, nr 1, 3-5, 7
1981, nr 8
440051 II RARA
1980, nr 1, 3-5, 7
1981, nr 8

Biuletyn NZS AE : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Ekonomicznej / Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej. – – 1988, nr 1-2 (19 IV) – 1989, nr 7(13) (4 V). – Kraków : NZS AE, 1988. – 21 cm
A 415105 II RARA
1988, nr 1/2, 1(7)-2(8)
1989, nr 7(13)

Biuletyn Specjalny Marcowy / Niezależne Zrzeszenie Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – [1981, b. nr] III. – Lublin : NZS KUL, [1981]. – 30 cm
A 417187 III RARA
1981, [b. nr] III
442086 III RARA
1981, [b. nr] III

Biuletyn Strajkowy Akademii Ekonomicznej / Agencja Informacyjna NZS AE. – 1989, nr 2 (26 V) – 1989, nr 7 (31 V). – Wrocław : Agencja Informacyjna NZS AE, 1989. – 30 cm
A 417198 III RARA
1989, nr 2-3, 5, 7

Biuletyn Strajkowy AMG / NZS Akademii Medycznej Gdańsk. – 1980, nr 1 (8 XI) – 1980, nr 3 (12 XI). – Gdańsk : NZS AM, 1980. – 21 cm
A 415113 II RARA
1980, nr 1, 3

Biuletyn Strajkowy NZS UMK / Sekcja Informacji ZU NZS UMK. – 1981, nr 3 (20 XI) – 1981, nr 22 (5 XII). – Toruń : NZS UMK, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Grażyna Łętowska, Joanna Perkowska, Z. Stasiak
A 417193 III RARA
1981, nr 3, 8-11, 13-14, 22
442104 III RARA
1981, nr 3, 10, 22

Biuletyn Strajkowy / Biuro Informacyjne Strajku AGH. – 1981, nr 1 (18 XI) – 1981, nr 4 (21 XI). – Kraków : NZS AGH, 1981. – 30 cm
A 417192 III RARA
1981, nr 1-4
442103 III RARA
1981, nr 1-2

Biuletyn Wrocławski / Niezależne Zrzeszenie Studentów. – 1982, nr 10 – 1982, nr 19 (21 V). – Wrocław : NZS, 1982. – 30 cm
A 417204 III RARA
1982, nr 4-5, 7?, 10, 19

Biuletyn Zjazdowy / Biuro Informacyjne NZSS „Solidarność” Regionu Mazowsze ; Lech Gizelbach, Tadeusz Narkun. – 1981, [b. nr] (9 IX) – 1981, [b. nr] (10 IX). – Warszawa : BI NSZZ „S” Regionu Mazowsze, 1981. – 30 cm
Uwagi: Red.: Lech Gizelbach, Tadeusz Narkun
A 417205 III RARA
1981, [b. nr] (9 IX), (10 IX)
442112 III RARA
1981, [b. nr] (9 IX)

Biuletyn / Niezależne Zrzeszenie Studentów Polskich Akademii Medycznej w Gdańsku . – 1981, nr 5 . – Gdańsk : NZS AMG , 1981. – 30 cm
A 417175 III RARA
1981, nr 5

Biuletyn / NZS UAM. – [1982, b. nr ]. – Poznań : NZS UAM, 1982. – 21 cm
A 415051 II RARA
[1982, b. nr (47 tydzień wojenny), b. nr]

BiZoN : Pismo wydawane przez NZS Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ / NZS BiNoZ UJ. – 1990, nr 2 (11 III) – 1990, nr 3/4 (9 IV). – Kraków : NZS BiNoZ UJ, 1990. – 30 cm
Uwagi: Red.: Andrzej Garapich, Janusz Nawrat. – periodyk
A 417207 III RARA
1990, nr 2-3/4
442113 III RARA
1990, nr 2-3/4

Bratnia Pomoc : pismo NZS PW / NSZ PW. – 1988, nr 3 – [1989], nr 7. – Warszawa : NZS PW, 1988. – 21 cm
Uwagi: Wydanie specjalne pt. „Bibuła Jednodniowa NZS PW : nieznany marzec’68” przygotowane przez redakcję NZS PW „Bratnia Pomoc”
A 415132 II RARA
1988, nr 1-4, wyd. spec. III
1989, nr 7
440068 II RARA
1988, nr 3-4

Byliśmy Jesteśmy Będziemy / Międzyzwiązkowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”, NSZZ RI „S” oraz NZS Ucz. Łódz.. – 1982, nr 13. – Łódź : MKK NSZZ „S” ; NSZZ RI „S” oraz NZS Ucz., 1982. – 30 cm
A 417216 III RARA
1982, nr 13
442119 III RARA
1982, nr 13

Całym Zdaniem : pismo studentów AR / Henryk Stańczak [i in.]. – 1981, nr 3/3 (III). – Lublin : NZS AR, 1981. – 21 cm
Uwagi: Red.: Wojciech Guz, Anna Hulewicz, Wojciech John, Henryk Stańczak
A 415138 II RARA
1981, nr 3/3 (III)
440070 II RARA
1981, nr 3/3 (III)

CDN : niezależne pismo Wybrzeża / 1982, nr 3 (29 VIII) – 1982, nr 8 (12 XII). – Gdańsk : [b. w.], 1982 – (druk SKS NZS „Trójmiasto”). – 30 cm
A 417219 III RARA
1982, nr 3, 5/6-8
442123 III RARA