Spotkanie Klubu Grota w Krakowie

1 czerwca 2010

klub grota

Krokowski Klub Historyczny im. gen. S. Roweckiego „Grota” zaprasza na spotkanie.

 

Pierwsze, po dłuższej przerwie, spotkanie Klubu Historycznego poświęcone będzie dziełom polskiej emigracji. Wykład „Płaszczyzny sporów politycznych polskiej emigracji we Francji w latach 1944-1946” wygłosi Paweł Sękowski. Prelekcja odbędzie się 31 maja 2010 r., o godz. 12.00 w WBP w Krakowie przy ul. Rajskiej 1, sala nr 53.

Paweł Sękowski – ur. 1985, historyk, doktorant na Wydziale Historycznym UJ i w Université Paris IV – Sorbonne, pracownik Archiwum UJ. Przygotowuje pracę doktorską na temat emigracji polskiej do Francji i organizacji polskich we Francji w latach 1944-1948. Opublikował kilka artykułów o ruchu ludowym i socjalistycznym w Krakowie tuż po II wojnie światowej oraz o reakcjach prasy francuskiej na wybór kard. Karola Wojtyły na papieża.

Za pracę magisterską o PSL w Krakowie i powiecie krakowskim w latach 1945-1949 otrzymał I Nagrodę w konkursie IPN i Instytutu Historycznego PAN na najlepszy debiut historyczny 2009 roku w kategorii prac magisterskich.