Dzień Solidarności z Tybetem

2 czerwca 2010

8 sierpnia 2010 r. Dniem Solidarności z Tybetem.

Wydarzenia w Tybecie poruszają nas wszystkich. Walka bezbronnych ludzi z aparatem jednego z najpotężniejszych państw świata jest nam Polakom szczególnie bliska. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest niedopuszczenie by ten dramat rozgrywał się w ciszy, atmosferze bezkarności dla oprawców i bezsilności obserwatorów.

Apelujemy do władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych by 8 sierpnia – dzień otwarcia Olimpiady w Pekinie stał się Dniem Solidarności z Tybetem. Niech w tym dniu na budynkach państwowych, samorządowych, siedzibach firm, budynkach prywatnych zawisną tybetańskie flagi, niech w miastach, miasteczkach, wsiach odbywają się tysiące różnorakich imprez z Tybetem w roli głównej. Niech dzień ten stanie się dniem wstydu dla chińskich oprawców.

Centrum Teorii i Praktyki Demokracji
Wojciech Modelski
Piotr Popik
Mariusz Parlicki

Stowarzyszenie NZS 1980
Jan Rokita
Zdzisław Jurkowski
Adam Kalita

Kraków, 25 marca 2008 r.