I Festiwal Sztuk Społecznych i Politycznych Mury 1980-2010

2 czerwca 2010

 

Otwarty konkurs na dramat współczesny

 

 


Stowarzyszenie NZS 1980 w 30 rocznicę powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów i w czasie obchodów Roku kultury niezależnej

Ogłasza:

Otwarty konkurs na dramat współczesny, który nie jest obojętny na problemy społeczne i polityczne lat od 1980 r do 2010 r.

Prosimy o zgłaszanie utworów dotychczas niepublikowanych i nieinscenizowanych.

Prezentacja nagrodzonych dramatów (w formie czytanej lub przedstawienia) odbędzie się w ramach Festiwalu Sztuk Społecznych i Politycznych Mury 1980-2010, 6-10 października 2010, Kraków

Festiwal MURY adresowany jest do wszystkich odbiorców, dla których ważnym wyróżnikiem człowieka jest wrażliwość społeczna oraz dążenie, by na tę rzeczywistość wpływać w imię wolności jednostki i poszanowania jej godności.

Mury, to tytuł hiszpańskiej pieśni, która z polskim tekstem i w interpretacji Jacka Kaczmarskiego stała się hymnem opozycji lat 80. Do dziś towarzyszy tym, którzy wiedzą, że kraty zniewolenia, obojętności na krzywdę drugiego człowieka, należy kruszyć każdego dnia.

Teksty opatrzone godłem nadsyłać na adres meilowy nzs1980@gmail.com w formacie pdf ew.(doc) lub (odt).

Dane o autorze zapisać w osobnym pliku o nazwie dane o autorze „nazwa godła”. Potrzebne dane: nazwisko imię, telefon.

Termin nadsyłania dramatów upływa 30 czerwca 2010r. O terminie decyduje data nadesłania meila.