I Festiwal Sztuk Społecznych i Politycznych Mury 1980-2010

2 czerwca 2010

 

Mury 1980 – 2010

 

I Festiwal Sztuk Społecznych i Politycznych Mury 1980-2010

w 30 rocznicę powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Roku kultury niezależnej.

Międzynarodowy festiwal adresowany jest do wszystkich odbiorców, dla których ważnym wyróżnikiem człowieka jest wrażliwość społeczna oraz dążenie, by na tę rzeczywistość wpływać w imię wolności jednostki i poszanowania jej godności.

Mury, to tytuł hiszpańskiej pieśni, która z polskim tekstem i w interpretacji Jacka Kaczmarskiego stała się hymnem opozycji lat 80. Do dziś towarzyszy tym, którzy wiedzą, że kraty zniewolenia, obojętności na krzywdę drugiego człowieka, należy kruszyć każdego dnia.

Mury stały się symbolicznym znakiem podziału Polaków w Zemście Aleksandra Fredry, oddzielały Gustawa w Dziadach od zewnętrznego świata, ale i były miejscem, na którym zapisał swoją przemianę w walczącego o Polskę Konrada.

Mury, które dzielą, ale także tak jak ten berliński – przemieniają się z symbolu zniewolenia i podziału na znak odzyskania wolności, są znakiem rozpoznawczym tego festiwalu.

W każdej jego edycji, w nazwie pojawi się pamiętna data 1980 roku, w którym powstały NSZZ Solidarność i Niezależne Zrzeszenie Studentów. Druga data w nazwie będzie zawsze zapisem bieżącego roku, bo festiwal, szczególnie pierwszy, przywoła najważniejsze spektakle społeczne i polityczne trzydziestolecia – od roku 1980 po dziś.

W programie Festiwalu w 2010r. znajdą się Teatry tworzące w latach przełomu 70/80 i obecnie Mury będą więc też pomostem między dawnymi, a nowymi laty, dadzą szansę na konfrontację myślenia żyjących dziś pokoleń rodziców i ich dorosłych dzieci. Chcemy, by ten inspirowany przez nas dialog i wymiana doświadczeń przekraczały granice Polski, stąd zaproszenia dla artystów zza granicy ? również tej wschodniej.

Pokazanym na festiwalu najciekawszym, często całkiem różniącym się w estetykach spektaklom, będą towarzyszyły gorące dyskusje, zderzenia poglądów, działania artystyczne młodych ludzi (np. murale), happeningi, audycje telewizyjne i radiowe, a także wystawy i publikacje związane z Rokiem Kultury Niezależnej, którego program współtworzymy.

Istotną częścią Festiwalu będzie Konkurs Dramaturgiczny Mury 1980-2010, adresowany do profesjonalistów i debiutantów teatralnych. Rozstrzygnięcie konkursu podczas festiwalu będzie okazją do dyskusji i sformułowania diagnoz: na temat współczesnego dramatopisarstwa społecznego i politycznego, ale też – co ważniejsze – na temat otaczającej nas i przez nas współtworzonej rzeczywistości.

Jarosław Tochowicz, Marek Mikos.