I Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia NZS 1980

2 czerwca 2010

Zarząd „Stowarzyszenia NZS 1980” w Krakowie zwołuje na dzień 28 lutego br. I Walne Zgromadzenie – zgodnie z Par. 24 pkt 3 Statutu.

Spotykamy się o godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia „U Siemachy”, Kraków ul. Długa 42. Drugi termin zgromadzenia zarząd ustala na godzinę 15:30 – zgodnie z Par. 27 Statutu.

Porządek obrad I Walnego Zgromadzenie Stowarzyszenia NZS 1980

– Otwarcie i wybór prowadzącego Zgromadzenie – Jan Rokita
– Wystąpienie Jana Rokity Prezesa „Stowarzyszenia NZS 1980”
– Historia Stowarzyszenia NZS 1980 – co zrobiliśmy, sprawozdanie z działalności Zarządu i Stowarzyszenia w 2008 roku – Adam Kalita
– Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Krzysztof Gurba- Krzysztof Koszarski
– Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
– Działalność charytatywna – Zdzisław Jurkowski
– Dyskusja o dalszej działalności charytatywnej
– Przyjęcie do Stowarzyszenia Członków Honorowych na wniosek Zarządu – krótkie biogramy kandydatów – Zdzisław Jurkowski
– Absolutorium dla ustępującego Zarządu
– Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
– Plan działania na 2009 – 2010 rok – Adam Kalita
– Dyskusja o planie działania na najbliższe dwa lata
– Obchody 30-lecia NZS w Krakowie – wstępny plan i kosztorys obchodów – Adam Kalita
– Obchody 30-lecia NZS – dyskusja
– Wolne wnioski
– Zakończenie I Walnego Zgromadzenia ? Zdzisław Jurkowski

Zarząd „Stowarzyszenia NZS 1980” w Krakowie przypomina, że Porządek Zgromadzenia może być uzupełniony wnioskami nagłymi, o ile za nagłością wypowie się 2/3 obecnych i uprawnionych do głosowania. Wnioskami nagłymi nie mogą być objęte zmiany: Zarządu, Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia ? Par. 24 pkt. 4

Kraków, 17 luty 2009 r.