Komunikat 3

2 czerwca 2010

Zakończył się współorganizowany przez Stowarzyszenie NZS 1980 konkurs plastyczny dla szkół podstawowych województwa małopolskiego. Przedstawiamy wyniki konkursu. Laureatom i wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Komunikat Komisji Konkursowej
konkursu plastycznego organizowanego w roku szkolnym 2009/2010 pod hasłem:

30. rocznica powstania „Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Małopolsce. Ty i Ja wędrujemy szlakiem wiary, nadziei, tęsknoty czyli historia „Solidarności” w oczach dziecka

Komisja Konkursowa konkursu plastycznego dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych Województwa Małopolskiego, organizowanego w roku szkolnym 2009/2010 pod hasłem: 30. rocznica powstania „Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Małopolsce. Ty i Ja wędrujemy szlakiem wiary, nadziei, tęsknoty czyli historia „Solidarności” w oczach dziecka, w składzie:

Przewodniczący: Agata Łyko (NSZZ „Solidarność”)
Sekretarz: Elżbieta Jakimek-Zapart (IPN)
Członkowie:
Elżbieta Cichocka (NSZZ „Solidarność”)
Attila Jamrozik (NZS)
dr Maciej Korkuć (IPN)
Henryk Łabądź (NSZZ „Solidarność”)
Adam Macedoński (NZS)
dr Krystyna Samsonowska (INP)
Anna Zachenter (IPN)