Krzysztof Skowroński w Collegium Witkowskiego

2 czerwca 2010

W dniu 18 czerwca 2009 roku zorganizowaliśmy w Collegium Witkowskiego UJ spotkanie z Krzysztofem Skowrońskim. Nasz Gość mówił o zmianach zachodzących w mediach na początku wieku. Opowiedział także o swojej nowej inicjatywie Radia WNET. Więcej informacji znajdziecie na stronie netbird.pl

spotkanie z K. Skowrońskim 1
Od lewej strony Krzysztof Skowroński, Adam Kalita i prowadzący spotkanie Marek Mikos.
spotkanie z K. Skowrońskim 2
Dedykacja Krzysztofa Skowrońskiego dla Stowarzyszenia.