Oświadczenie

2 czerwca 2010

OŚWIADCZENIE

W ostatnich dniach pojawiły się w niektórych mediach /Gazeta Wyborcza, Salon24/ informacje o wyrokach przyznających odszkodowania członkom Niezależnego Zrzeszenia Studentów z lat osiemdziesiątych za pobyt w ośrodkach internowania i więzieniach PRL, które zasądził sąd w Krakowie.


Media komentując te wyroki nie poinformowały jednak o tym, że nasi koledzy przeznaczyli w całości te odszkodowania na cele pomocowe. Działalność charytatywna naszego stowarzyszenia wynika z potrzeby pomocy naszym koleżankom i kolegom, bo jak się okazuje dwadzieścia lat po uzyskaniu niepodległości nie poradziliśmy sobie jako państwo z pomocą dla potrzebujących, często poważnie chorych, byłych działaczy niepodległościowych. Akcja przeznaczenia odszkodowań za okres internowania i więzienia zyskała akceptację Walnego Zgromadzenia naszego stowarzyszenia. Przykro nam, że ten szlachetny gest nie znalazł w mediach zrozumienia i akceptacji.
Przedstawiamy listę członków Stowarzyszenia NZS 1980, którzy przekazali lub przekażą /po zakończeniu procesów/ swoje odszkodowania na cel charytatywny:
– Zdzisław Jurkowski
– Jarosław Zadencki
– Adam Kalita
– Zbigniew Fijak
– Krzysztof Krzysztofiak
– Agata Mamoń
– Konstanty Miodowicz
– Wojciech Modelski
– Aleksander Nelicki
– Dariusz Rupiński
– Tomasz Szewczyk
– Artur Wroński

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.nzs1980.pl

Kraków, 21 stycznia 2010 r.

W imieniu Stowarzyszenia NZS 1980

Zdzisław Jurkowski
Prezes Stowarzyszenia NZS 1980

Adam Kalita
Wiceprezes Stowarzyszenia NZS 1980