Pomnik śp. Mieczysława Majdzika

2 czerwca 2010

Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980 informuje, że w dniu 17 września 2007 roku powstało Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego „Pro Patria Pro Memoria”. 23 stycznia 2008 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 4 kwietnia 2008 roku Walne Zebranie członków Stowarzyszenia podjęło uchwały w sprawie budowy pomnika Ś.p. Mieczysława Majdzika i powołania Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Ś.p. Mieczysława Majdzika.