Rezolucja Nr 12/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie łamania praw człowieka w Tybecie

2 czerwca 2010

Radni Województwa Małopolskiego z najwyższym niepokojem obserwują łamanie praw człowieka w Tybecie. Użycie siły przeciwko występującym w obronie swoich praw Tybetańczyków spowodowało już śmierć setek ludzi, wielokroć więcej jest rannych, pozbawionych wolności i represjonowanych. My, Polacy, pamiętamy na czym polega walka o wolność i prawa człowieka. Wiemy też jak ważna jest solidarność międzynarodowej opinii publicznej, bo w czasach Solidarności wielokrotnie tego doświadczaliśmy. Dlatego nie możemy milczeć.
Domagamy się od władz chińskich natychmiastowego zaprzestania prześladowań w Tybecie. Żądamy poszanowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Uważamy, że władze chińskie winny wpuścić na teren Tybetu międzynarodową misję obserwacyjną, która przedstawi wiarygodny raport o panującej tam sytuacji. Protestujemy też przeciwko zamknięciu Tybetu dla dziennikarzy, którzy powinni międzynarodowej opinii publicznej prawdziwie i rzetelnie relacjonować zachodzące tam wydarzenia.
Uznając za słuszny apel obywatelski małopolskich organizacji pozarządowych proklamujemy 8 sierpnia 2008 roku, tj. dzień rozpoczęcia Olimpiady w Pekinie Małopolskim Dniem Solidarności z Tybetem. Wszystkie budynki należące do Województwa Małopolskiego będą w tym dniu udekorowane flagami Tybetu. Apelujemy również do władz małopolskich powiatów i gmin o podobne postępowanie. Wzywamy też wszystkich obywateli naszego województwa o wyrażenie solidarności z Tybetańczykami, którzy walczą o swoją wolność.

Otrzymują:
– Prezydent RP
– Dalai Lama XIV Duchowy Przywódca Narodu Tybetańskiego
– Prezes Rady Ministrów RP
– Marszałek Sejmu RP
– Marszałek Senatu RP
– Radosław Sikorski – Minister Spraw Zagranicznych
– Sun Rongmin – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Chińskiej Republiki Ludowej w Rzeczypospolitej Polskiej
– Luo Zhijun – Gubernator Prowincji Jiangsu
– Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie i Starostowie z Małopolski
Data: 2008-03-31, Numer: 12, Kadencja: 2006 – 2010