Rocznica stanu wojennego

2 czerwca 2010

plakat 13 grudnia