Składka na grób Jacka Żaby

2 czerwca 2010

W imieniu Stowarzyszenia NZS 1980 zwracamy się do członków naszego stowarzyszenia o wsparcie inicjatywy Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego dotyczącej zbiórki funduszów na odnowę grobu Jacka Żaby i wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej Jego Pamięci w budynku MPK w Krakowie.
Jacek Żaba był działaczem NSZZ Solidarność MPK, zginął śmiercią tragiczną w 1989 roku. Od 19 lat spoczywa na Cmentarzu w Grębałowie w Nowej Hucie. Prosimy o wpłaty na konto: Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego:
Bank Śląski S.A. 34 1050 1445 1000 0012 0322 1674
z dopiskiem: „Grób Jacka Żaby”.
Apel ten kierujemy także do Kancelarii Prezydenta RP z prośba o poparcie i pomoc w tej sprawie.

Zarząd Stowarzyszenia NZS1980