Spotkanie z prof. Jadwigą Staniszkis

2 czerwca 2010

nzs

W dniu 7 grudnia odbyło się zorganizowane przez nasze stowarzyszenie spotkanie z Panią Prof. Jadwigą Staniszkis.

nzs
prof. Jadwiga Staniszkis w czasie spotkania w Collegium Novum UJ