Urodziny Jarosława Zadenckiego

2 czerwca 2010

W dniu 28 czerwca 2008 roku w Chimerze odbyła się uroczystość wręczenia Jarosławowi Zadenckiemu „Dyplomu Ojca Założyciela” z okazji Jego urodzin. Jarosław Zadencki był działaczem Studenckiego Komitetu Solidarności, należał do grupy kilku osób, które jesienią 1980 roku założyły i kierowały Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W spotkaniu udział wzięli przyjaciele Jubilata oraz przedstawiciele wszystkich pokoleń NZS-u.

Komitet Honorowy Stowarzyszenia NZS

Kraków, 30 czerwca 2008 r.