W obronie Fundacji Brata Alberta

2 czerwca 2010

My niżej podpisani jesteśmy głęboko zaniepokojeni decyzjami, które pozbawiły Fundację Brata Alberta, kierowaną przez Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, dotacji na dalszą działalność.


Dla ludzi kierujących się sercem, taka decyzja jest niedopuszczalna. Nie chcemy odczytywać tego ataku na Fundację jako represje przeciwko działalności księdza w innych dziedzinach życia publicznego. Musimy wspólnie bronić wszystkich inicjatyw mających na celu pomoc skrzywdzonym, biednym, chorym dzieciom. Pozostawienie wspólnoty z Radwanowic bez pomocy to także przejaw bezduszności urzędniczej. Wzywamy wszystkich do wyrażenia protestu przeciwko takim działaniom i wzywamy do natychmiastowego wznowienia dotacji oraz apelujemy o przekazywanie 1% na cele Fundacji Brata Alberta.

Zdzisław Jurkowski – Prezes Stowarzyszenia NZS 1980
Adam Kalita – Wiceprezes Stowarzyszenia NZS 1980
Marek Domagała – Wiceprezes Stowarzyszenia NZS 1980
Jan Rokita – polityk, publicysta
Neli Rokita-Arnold – Poseł na Sejm RP
Adam Macedoński – artysta plastyk, założyciel Instytutu Katyńskiego w Polsce
Stanisław Markowski – artysta fotografik
Attila Jamrozik – artysta plastyk
Krzysztof Budziakowski – redaktor naczelny netbird.pl
Ewa Barańska-Jamrozik – artysta plastyk
prof. Ryszard Terlecki – Poseł na Sejm RP
Bogusław Sonik – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Adam Borowski – wydawca
dr hab. Tadeusz Borkowski – socjolog
Bartłomiej Sienkiewicz – historyk
dr Krzysztof Gurba – nauczyciel akademicki
Mieczysław Gil – NSZZ „Solidarność” były Przewodniczący KRH
prof. Włodzimierz Bernacki – politolog UJ
dr Jan Franczyk – Uniwersytet Pedagogiczny
dr hab. Janusz Kurtyka – Prezes IPN
prof. Piotr Franaszek – historyk UJ
Witold Gadowski – dziennikarz
prof. Andrzej Nowak – historyk UJ
Andrzej Szkaradek – NSZZ „Solidarność” – Nowy Sącz
Jerzy Gizella – poeta
Dorota Koczwańska-Kalita – filolog
Marek Lasota – Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie
Artur Wroński – przedsiębiorca
Ryszard Majdzik – członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”
Marek Łogan – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność 80” – MPK Kraków
Jarosław Szarek – redaktor, historyk
Józef Baran – działacz niepodległościowego ruchu chłopskiego, wspierający od początku Fundacje Brata Alberta
Leszek Długosz – poeta
Marek Gołda – członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”
dr hab. Andrzej Waśko – historyk literatury
Leszek Śledź – działacz podziemia niepodległościowego
Zuzanna Dawidowicz – wydawca
dr Joanna Wieliczka-Szarek – historyk
Adam Roliński – historyk, redaktor
Marek Mikos – filolog
Bogdan Warzyński – Przewodniczący NSZZ „Solidarność 80”
Tamara Cieśla – filolog
Jolanta Drużyńska – dziennikarka Radia Kraków
Aleksander Galos – prawnik
ks prof. Jan Szczepaniak – Dziekan Wydziału Historii PAT
Tomasz Balon?Mroczka – wydawca
Tadeusz Drwal – działacz niepodległościowy
Wojciech Brochwicz – adwokat
ks prof. Jacek Urban – historyk PAT
Dariusz Janeczek – Region Śląski NSZZ „Solidarność 80”
Maciek Gawlikowski – dziennikarz
Miłosz Horodyski – dziennikarz TVP Kraków
Wojciech Marchewczyk – dziennikarz, wydawca prasy podziemnej
Władysław Jurczak – Region Śląski NSZZ „Solidarność 80”
Wojciech Osman – Przewodniczący
Janusz Rząca – Przewodniczący Rady Programowej Radia Kraków
Magdalena Drohomirecka – dziennikarz TVP Kraków
dr Henryk Głębocki – historyk UJ
Beata Kreiner – redaktor