Zbiory Niezależnego Zrzeszenia Studentów

2 czerwca 2010

 

Apel o właściwe zabezpieczenie dokumentacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

 

 

 

Szanowni Państwo,

Zbliżająca się 30. rocznica powołania Niezależnego Zrzeszenia Studentów jest doskonałą okazją do zebrania pozostających jeszcze w Waszym posiadaniu wszelkich dokumentów związanych z działalnością w NZS i innych powiązanych z nim organizacjach (w związku z przygotowywanymi obchodami 30. lecia szczególnie interesują nas materiały NZS Uczelni Krakowskich z lat 1980-1989). Współpracująca z naszym Stowarzyszeniem Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego od 10 lat gromadzi, opracowuje i udostępnia dokumenty związane z opozycją antykomunistyczną w PRL po 1945 roku (zob. www.solidar.pl). Zgodnie ze statutem Fundacji (powołanej przez Rektora UJ, Prezydenta Miasta Krakowa i Wojewodę Krakowskiego) po opracowaniu i zdigitalizowaniu materiały zostaną włączone do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.
Prosimy o rozważenie możliwości przekazania swoich zbiorów lub udostępnienia ich w celu wykonania elektronicznych kopii. Istnieje także możliwość przekazania materiałów pod warunkiem wykonania kopii.
Interesują nas:
– druki (książki, broszury, prasa i komunikaty strajkowe, ulotki, plakaty, afisze i kalendarze oraz niezależna filatelistyka)
– archiwalia i rękopisy (wspomnienia, zapiski, dzienniki)
– fotografie
– nagrania
– filmy
– wszelkie pamiątki materialne związane z NZS

Zebrana w ten sposób dokumentacja włączona zostanie do opracowywanej właśnie kolekcji Niezależnego Zrzeszenia Studentów uczelni Krakowskich i stanowić będzie istotny fragment największej, znanej obecnie kolekcji tego typu materiałów.

W imieniu Stowarzyszenia NZS 1980
Jan Rokita, Zdzisław Jurkowski, Adam Kalita

Materiały prosimy przesyłać na adres: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, dostarczać bezpośrednio do biura Fundacji przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie lub zgłosić chęć przekazania dokumentów pod nr. tel.: 012/421-20-78 (pon. – pt. godz. 9-16), e-mail: fundcdcn@if.uj.edu.pl, www.sowiniec.com.pl (wówczas zgłosimy się po ich odbiór).