Zmarł prof. dr hab. Jan Błoński

2 czerwca 2010

Zarząd „Stowarzyszenia NZS 1980” z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 10 lutego 2009 roku zmarł prof. dr hab. Jan Błoński.


Profesor Jan Błoński – prorektor UJ do spraw dydaktycznych w latach 1981 – 1984, wybrany przy poparciu Niezależnego Zrzeszenia Studentów, historyk literatury, krytyk literacki, tłumacz, nauczyciel akademicki. Odegrał przełomową rolę w rozwoju historii polskiej literatury, krytyki literackiej i recepcji polskiej literatury poza granicami Polski. Jego prace poświęcone twórczości Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Witkacego, Witolda Gombrowicza, Sławomira Mrożka, Czesława Miłosza to prawdziwe arcydzieła współczesnej humanistyki. Był wybitnym krytykiem literackim, autorem tomów o historycznym znaczeniu dla polskiej humanistyki (m.in. „Zmiana warty”, „Odmarsz”, „Romans z tekstem”), znakomitym tłumaczem dramatów, prozy i krytyki literackiej (m.in. E. Ionesco, A. Artaud, J. Genet). Jako autor tekstu „Biedni Polacy patrzą na getto” wniósł wielki wkład w rozwój stosunków polsko-żydowskich. W latach 1950-1960 pracował w redakcji „Przekroju”, prowadząc dział literacki, współpracował m.in. z „Życiem Literackim”, „Nową Kulturą”, „Twórczością”, „Dialogiem”, „Tygodnikiem Powszechnym”, był współtwórcą i redaktorem naczelnym „Tekstów” (1972-1974).
Prof. Jan Błoński jako nauczyciel akademicki ukształtował parę pokoleń historyków literatury, krytyków literackich i teatralnych, był przez wiele lat redaktorem naukowym serii „Biblioteki Narodowej”, twórcą i redaktorem naczelnym „Biblioteki Polskiej”. W 1967-1981 – kierownikiem literackim Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej, wykładał polską literaturę we Francji (m.in. na Sorbonie, Uniwersytecie w Clermont-Ferrand, Uniwersytecie Paris IV). Był członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. nagrodę Fundacji im. Kościelskich, nagrodę im. K. Wyki, Nagrodę Fundacji A. Jurzykowskiego, Nagrodę Miasta Krakowa, Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Złoty Medal Gloria Artis.

W trudnym okresie stanu wojennego był obrońcą naszych kolegów przebywających w obozach internowania i więzieniach.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 21 lutego 2009 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Jan Rokita
Zdzisław Jurkowski
Adam Kalita

źródło: http://www.polonistyka.uj.edu.pl/komunikaty.htm

Kraków, 17 luty 2009 r.