Wyniki konkursu dla szkół gimnazjalnych „30 rocznica powstania „Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Małopolsce”

10 czerwca 2010

Zakończył się współorganizowany przez Stowarzyszenie NZS 1980 Konkurs Historyczny dla szkół gimnazjalnych Województwa Małopolskiego „30 rocznica powstania „Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Małopolsce” Wojewódzka Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr. hab. Zdzisława Zblewskiego przyznała:

tabela1
ALT
tabela2
ALT
tabela3
ALT

tabela4