Koncert Adam Macedońskiego 22 czerwca 2010 r.

14 czerwca 2010

Otrzymaliśmy zaproszenie na kolejne wtorkowe spotkanie w Klubie Imbir, przy ul. św. Tomasza 35 w Krakowie. Rozpocznie się ono koncertem Adama Macedońskiego.

Po koncercie odbędzie się spotkanie z Janem Szczepankiewiczem (Prezesem Krajowego Forum Przedsiębiorczości i Przewodniczącym Partii Polskiej) i Markiem Kramarskim (Prezesem ds. Interwencji KFP i Wiceprzewodniczącym Partii Polskiej), którzy przedstawią patrona ideowego organizacji Europa Wolnych Ojczyzn Stefana Buszczyńskiego. Powiedzą również o okolicznościach powstania organizacji, jej filarach ideowych, celach i sposobach działania.