Wręczono Nagrodę Kustosz Pamięci Narodowej

14 czerwca 2010

W dniu 9 czerwca 2010 roku w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Kustosz Pamięci Narodwej.

 

 

 

 

Lauretami tegorocznej IX edycji zostali: prof. Jan Łopuski, Komitet Katyński, Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej, Muzeum Sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki oraz związani z naszym Stowarzyszeniem ksiądz Tadeusz  Isakowicz-Zaleski – członek honorowy Stowarzyszenia i pośmiertnie prof. Janusz Kurtyka.

Lauretami poprzednich edycji byli m.in.: Tomasz Strzembosz, Studium Posli Podziemnej, Władysław Bartoszewski, Archiwum Solidarności, Związek Polaków na Białorusi, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie.