Podziękowanie dla Adama Kality

19 czerwca 2010

Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie złożyły podziękowanie za pomoc w organizacji konkursu „30. rocznica powstania <<Solidarności>> i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Małopolsce”.

 

 

Konkurs zorganizowano w roku szkolnym 2009/2010. Na naszej stronie można zobaczyć wyniki konkursu na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Nagrody lauretom konkursu wręczono 15 maja 2010 r. w teatrze Groteska.