Krzyż Niepodległości oraz Krzyż Wolności i Solidarności

25 czerwca 2010

W dniu 24 czerwca 2010 roku Sejm RP uchwalił ustawę o reaktywowaniu Krzyża Niepodległości i ustanowieniu Krzyża Wolności i Solidarności.

Z inicjatywy Krakowskiego Komitetu Krzyża Solidarności w 80-tą rocznicę ustanowienia Krzyża Niepodległości i w 30-tą rocznicę powstania Solidarności Sejm RP uchwalił ustawę o reaktywowaniu Krzyża Niepodległości i ustanowieniu Krzyża Wolności i Solidarności. 
Krakowski Komitet Krzyża Solidarności powstał w 2008 roku. W skład Komitetu wchodzili żołnierze AK, działacze opozycji niepodległościowej, Solidarności i NZS. W pracach Komitetu od początku brał udział członek naszego Stowarzyszenia Adam Kalita. Inicjatywa zyskała poparcie krakowskich posłów m.in. członka naszego Stowarzyszenia Jarosława Gowina oraz członków honorowych Bogusława Sonika i Ryszarda Terleckiego.