Odsłonięcie tablicy pamiątkowej śp. Janusza Kurtyki

27 lipca 2010

W dniu 13 sierpnia 2010 roku w Wieliczce nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej śp. Januszowi Kurtyce:
– godz. 10.30        
Msza święta w kościele pod     wezwaniem św. Klemensa w Wieliczce, ul. Zamkowa 7
– godz. 12.00        
odsłonięcie tablicy pamiątkowej, Wieliczka, Pałac Konopków, pl. Skulimowskiego 1
przywitanie gości: dr Marek Lasota, Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie
odsłonięcia tablicy dokonają: Zuzanna Kurtyka z dziećmi oraz Prezes IPN dr Franciszek Gryciuk
wystąpienie prof. Ryszarda Terleckiego