Odsłonięcie tablicy pamiątkowej śp. Janusza Kurtyki – Wieliczka, 13 sierpnia 2010

20 sierpnia 2010

W dniu 13 sierpnia 2010 r. w Wieliczce odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą śp. Januszowi Kurtyce.

Odsłonięcia tablicy dokonała wdowa Zuzanna Kurtyka z synami oraz pełniący obowiązki prezesa IPN Franciszek Gryciuk. Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele pw. św. Klemensa w Wieliczce. Na tablicy znajduje się napis:

Pałac Konopków z XVIII w. odnowiony na początku XXI wieku staraniem dr. hab. Janusza Kurtyki (1960-2010), dyrektora oddziału IPN w Krakowie (2000-2005), prezesa IPN (2005-2010) tragicznie zmarłego w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.