Msza święta w intencji członków NZS oraz otwarcie wystawy o NZS.

20 września 2010

W dniu 19 września 2010 roku o godz. 12 odprawiono w kościele o. Dominikanów w Krakowie Mszę Świętą w intencji członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Uroczystą mszę koncelebrował o. Andrzej Kłoczowski. W homilii przypomniał trudną historię Studenckiego Komitetu Solidarności i powstania Zrzeszenia. Zwrócił także uwagę na konieczność aktywnego udziału członków Zrzeszenia w życiu publicznym. Bez względu na przemijający czas muszą członkowie NZS dalej pracować dla dobra Ojczyzny. Na zakończenie mszy podziękowania ojcom Dominikanom za opiekę w czasie walki Zrzeszenia z komunistami oraz odprawienie mszy świętej złożył Prezes Stowarzyszenia NZS 1980 Zdzisław Jurkowski. Po odśpiewaniu Pieśni Konfederatów Barskich uformował się marsz, który przeszedł ulicami miasta na Plac Szczepański. Na czele pochodu dawni członkowie NZS nieśli oryginalny transparent z lat osiemdziesiątych, a za nimi poczet sztandarowy Zrzeszenia niósł sztandar NZS. O godzinie 14 na Placu Szczepańskim otwarto wystawę o 30-leciu NZS. Głos zabrali: Marek Lasota, Zdzisław Jurkowski i Adam Kalita. Stowarzyszenie NZS 1980 otrzymało list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Wystawa czynna będzie do 15 października, następnie będzie pokazywana na krakowskich uczelniach.