Spotkanie w Czchowie

27 września 2010

W dniu 24 września o godzinie 11.00 w Czchowie odbyło się spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół organizowane przez nasze stowarzyszenie. Adam Kalita, Grzegorz Surdy, Janusz Rybiński i Leszek Jaranowski podczas dwugodzinnego spotkania przedstawili historię NZS, przybliżyli sylwetkę Krzysztofa Kornasia „Dzikiego” urodzonego w Czchowie, zaprezentowali film o podziemnych drukarniach. Na zakończenie Leszek Jaranowski przeszkolił młodzież licealną w technikach drukarskich. Pokaz oraz całe spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Po południu o godz. 18.00 rozpoczęła się msza święta w intencji Krzysztofa Kornasia oraz innych zmarłych członków NZS. Na mszy obecne były poczty sztandarowe NZS, Solidarności małopolska i KRH. Obecni byli przedstawiciele NZS, FMW, Solidarności, Solidarności walczącej z Kornelem Morawieckim. Po mszy złożono kwiaty na grobie Krzysztofa Kornasia. Po uroczystościach, przy ognisku, wspominano lata osiemdziesiąte, Krzysztofa oraz innych nieobecnych.