MURY 1980/2010

28 września 2010

Mury, to tytuł hiszpańskiej pieśni, która z polskim tekstem i w interpretacji Jacka Kaczmarskiego stała się hymnem opozycji lat 80. Do dziś towarzyszy tym, którzy wiedzą, że kraty zniewolenia, obojętności na krzywdę drugiego człowieka, należy kruszyć każdego dnia. Mury stały się symbolicznym znakiem podziału Polaków w Zemście Aleksandra Fredry, oddzielały Gustawa w „Dziadach” od zewnętrznego świata, ale i były miejscem, na którym zapisał swoją przemianę w walczącego o Polskę Konrada. Festiwal, na który zapraszamy, adresowany jest do wszystkich widzów i twórców, dla których ważnym wyróżnikiem człowieka jest wrażliwość społeczna oraz dążenie, by na tę rzeczywistość wpływać w imię wolności jednostki i poszanowania jej godności. Mury, które dzielą, ale także tak jak ten berliński – przemieniają się z symbolu zniewolenia i podziału na znak odzyskania wolności, są znakiem rozpoznawczym tego festiwalu. Obie daty w tytule też są znaczące. Pierwsza, przywołuje pamiętny 1980 rok, druga – nasze „dziś”. Program skonstruowaliśmy tak, by pokazać, jak dużą rolę w historycznych przemianach i kształtowaniu polskiej świadomości społecznej miał teatr, a także jak ważne jest miejsce teatru nieobojętnego na losy innych w naszym dzisiejszym życiu. Bohaterowie Murów, którzy od kilku dziesięciu lat są znakami firmowymi polskiego teatru niezależnego, to poznański Teatr Ósmego Dnia i Akademia Ruchu z Warszawy. Ósemki przywożą spektakl – legendę – „Piołun”, który miał premierę 25 lat temu w Mistrzejowicach i grany był wtedy również u krakowskich dominikanów oraz swoją najnowszą premierę „Paranoików i pszczelarzy”, mającą moc rażenia kija włożonego w polskie, rozpolitykowane mrowisko. Akademia Ruchu także da świadectwo swojej niezwykłej żywotności – zarówno prezentując akcje, które zawsze wpisują się w miejsce i w społeczność, wśród której są podejmowane, jak i dając historyczną „prelekcję” – „Esej III”, w którym pokaże kilkudziesięcioletnią ewolucję swojego myślenia na tematy społeczne i na temat formy to myślenie wyrażającej. Teatr, któremu nie jest obojętne, w jakiej rzeczywistości społecznej i politycznej żyjemy, to domena nie tylko legend polskiego teatru niezależnego. Nasz festiwalowy wybór jest chyba tego niezłym świadectwem. Rozmaite i trudne do porównania są te propozycje. Znany z dokumentalnych widowisk, które materiał czerpią z najbliższego otoczenia Teatr im. Modrzejewskiej z Legnicy przyjechał z „Mamatango” – opartym na zapisie wypowiedzi legnickich kobiet o ich codziennym życiu. Multimedialnie wystawiony „Utwór o matce i ojczyźnie”, który przyjeżdża z Teatrem Współczesnym ze Szczecina, dotyka toksycznych relacji między dwoma bohaterkami – matką i córką, a jednocześnie przywołuje trudne pytania związane z drugą tytułową bohaterką spektaklu, której nazwy jedni w naszym kraju nadużywają, a inni nie śmieją nawet przywołać. Cieszyńskie Studio Teatralne przypomina historię słynnego polskiego boksera Bolko Kantora by dać współczesną opowieść o niezłomności, patriotyzmie, a także o wstrząsających, wciąż wstydliwie ukrywanych nie tylko przez lokalny cieszyński establishment faktach z historii powojennej Polski, które mają bezpośredni wpływ na naszą współczesność. Wrocławski Teatr Ad Spectatores w spektaklu „Nangar Khel” bez politycznej poprawności mówi o wielowymiarowym dramacie w afgańskiej wiosce, którego bezpośrednimi sprawcami, ale i ofiarami stali się uczestniczący w pamiętnej akcji polscy żołnierze. „Pani z Birmy” przyjeżdża w multimedialnym monodramie Teatru Polonia z Warszawy. Konflikt pomiędzy społeczną misją a powinnościami osoby prywatnej, który jest udziałem tytułowej bohaterki – słynnej birmańskiej opozycjonistki – przenosi emocje z dalekiego, egzotycznego kraju, w środek naszej rzeczywistości. Mamy nadzieję, że Mury będą pomostem między dawnymi, a nowymi laty, dadzą szansę na konfrontację myślenia pokoleń rodziców i ich dorosłych dzieci, na scenie i widowni. Pokazanym na festiwalu najciekawszym – często całkiem różniącym się w estetykach spektaklom, będą towarzyszyły wieczorne dyskusje, do udziału w których również serdecznie zapraszamy. Istotną częścią Festiwalu jest Konkurs Dramaturgiczny Mury 1980-2010 – adresowany do profesjonalistów i debiutantów teatralnych. Rozstrzygnięcie konkursu podczas festiwalu będzie okazją do dyskusji i sformułowania diagnoz na temat współczesnego dramatopisarstwa społecznego i politycznego, ale też – co ważniejsze – na temat otaczającej nas i przez nas współtworzonej rzeczywistości . I Festiwal Sztuk Społecznych i Politycznych Mury 1980-2010 urządzamy w 30 rocznicę powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Głównym organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie NZS1980, skupiające ludzi o rozmaitych dziś poglądach i zawodach, którzy przed laty wspólnie walczyli o wolność. Oby urządzane dziś Mury pomogły nam wszystkim w korzystaniu z daru wolności również w tak ważnym wymiarze, jakim jest krytyczne i niekoniunkturalne myślenie o otaczającej rzeczywistości społecznej i politycznej.

Szeczegółowe informacje na stronie www.festiwalmury.pl