Wykład prof. Włodzimierza Bernackiego

4 listopada 2010

9 listopada 2010 r., o godz. 17.00 w Auli „Ignatianum” przy ul. Kopernika 26 w Krakowie wykład „O wartościowaniu w politologii z perspektywy katolika” wygłosi prof. Włodzimierz Bernacki. Po wykładzie odbędzie się dyskusja. Spotkanie zorganizowało Bractwo Świętego Benedykta oraz Instytut Politologii Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”.