Wystawa POKOLENIE `80

11 listopada 2010

Zapraszamy na wystawę „Niezależna twórczość młodych w latach 1980-1989”.

Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie
Wystawa czynna od 1 grudnia do 16 styczna 2011 r.
Organizatorzy: Stowarzyszenie NZS 1980, Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie, Narodowe Centrum Kultury.
Kurator: Tadeusz Boruta.
Patronem Honorowym wystawy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

POKOLENIE’80 to tytuł wystawy w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie prezentującej prace powstałe w tzw. „drugim obiegu” w latach 1980-1989, tworzone przez artystów, którzy debiutowali w kręgu Kultury Niezależnej. Okazją do zorganizowania tej wystawy jest przypadająca w 2010 roku 30. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Ruch Kultury Niezależnej był zjawiskiem bez precedensu w historii Polski. W ramach tego alternatywnego obiegu kultury powstawały dzieła plastyczne, literackie, teatralne, muzyczne, których twórcy manifestacyjnie odcięli się od oficjalnej polityki kulturalnej państwa i instytucji ją realizujących. Sztuka prezentowana na wystawie „Pokolenie’80” ukazuje proces dojrzewania do wolności, który w pierwszym momencie był najczęściej buntem, odmową, protestem wobec rzeczywistości Stanu Wojennego.
Mimo, że w latach osiemdziesiątych XX wieku pojawiło się wiele ciekawych zjawisk artystycznych, to dotychczas badacze raczej ograniczali się do wąskiego spojrzenia, np. na poszczególne dziedziny sztuki lub jakąś grupę. Wystawa POKOLENIE’80 ma za zadanie ukazać wielowątkową i wielobarwną panoramę całości Kultury Niezależnej.
Trzon ekspozycji tworzy pokaz blisko dwustu prac (obrazy, rzeźby, plakaty, grafiki, fotografie) kilkudziesięciu artystów, którzy konsekwentnie uczestniczyli w drugim obiegu. Będzie można zobaczyć działania słynnych grup artystycznych i kontrkulturowych, takich jak: LuXuS, Gruppa, Koło Klipsa czy Pomarańczowa Alternatywa. Zaprezentowane zostaną obrazy m.in. Grzegorza Bednarskiego, Jacka Sroki, plakaty Piotra Młodożeńca, rzeźby Mirosława Bałki czy Grzegorza Klamana.
Obok prac plastycznych, których podstawę stanowią dzieła z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, na wystawie POKOLENIE’80 znajdą się też utwory literackie, twórczość muzyczna, spektakle teatralne i alternatywne działania. Odtworzone zostaną filmowe i dźwiękowe nagrania spektakli teatralnych, recytatorskich i koncertów muzycznych (zarówno „bardów solidarności”, jak i uczestników festiwali w Jarocinie), ulicznych happeningów. W trakcie wystawy będzie można wysłuchać poezji na zrekonstruowanym spotkaniu twórców „Na Głos-u”, wydrukować plakat techniką sitodruku lub przy użyciu szablonu i wykonać ulotkę na spirytusowym powielaczu.
Wystawę uzupełni obszerny katalog ukazujący dokonania artystyczne twórców Kultury Niezależnej będący jednocześnie naukowym opracowaniem całości zjawiska.

Zapraszamy na stronę wystawy pokolenie80.com