Konferencja „Po Smoleńsku. Stosunki polsko– rosyjskie”

29 listopada 2010

Konferencja „Po Smoleńsku. Stosunki polsko– rosyjskie” odbędzie się 3 grudnia 2010 roku (piątek, godz. 15:00 – 20:00 ) w Audytorium Maximum UJ – sala wystawowa „A”, II piętro (ul. Krupnicza 33).
Konferencja składać się będzie z dwóch panelów eksperckich. Każdy z nich potrwa dwie godziny.
Zasadniczym celem konferencji „Po Smoleńsku. Stosunki polsko-rosyjskie” jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie czy katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem spowodowała realny przełom w stosunkach polsko–rosyjskich? Chcemy zastanowić się, czy wrażenie jakoby na przestrzeni ostatniego roku na linii Polska-Rosja doszło do rzeczywistego ocieplenia wzajemnych relacji, należy istotnie interpretować w ten sposób, a także czy ten tragiczny, kwietniowy wypadek otworzy nową kartę dwustronnych relacji determinowanych do tej pory m.in. trudną wspólną historią? 
Spróbujemy uzyskać odpowiedź pytanie jaki wpływ na te relacje będzie mieć zaangażowanie Polski we wspieranie struktur demokratycznych w państwach wschodnich, uważanych przez Rosję za swoją strefę wpływów? Czy odmowa wydania przez Polskę Rosji Ahmeda Zakajewa będzie miała tu istotne znaczenie? Jaka jest rola prawa międzynarodowego we wzajemnej normalizacji stosunków polsko-rosyjskich? Jakimi instrumentami prawnymi dysponuje Polska jako podmiot prawa międzynarodowego? Jak należy regulować wzajemne stosunki polsko-rosyjskie?
Ponadto, w trakcie konferencji chcielibyśmy spróbować zdefiniować priorytety polskiej i europejskiej polityki wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w sektorze energetycznym, ruchu bezwizowego oraz wspierania demokracji na Wschodzie.

Plan szczegółowy:

15:00 Otwarcie konferencji
–Powitanie uczestników konferencji przez przedstawicieli TBSP UJ
–Słowo wstępne wygłosi prof. UJ dr hab. Kazimierz Lankosz, Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ

15:15 Panel I – „Przeszłość a teraźniejszość”; zagadnienia konferencyjne:
–Czy i w jaki sposób historia determinuje wzajemne stosunki polsko-rosyjskie?
–Polityka rosyjska względem Polski z perspektywy historycznej – jak zmieniała się na przestrzeni ostatnich 20 lat?
–Główne problemy we wzajemnych relacjach na podstawie prac Wspólnej Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych (m.in. kwestia losu jeńców radzieckich w czasie wojny polsko-bolszewickiej oraz Katyń)

17:15 Przerwa kawowa

17:30 Panel II – „Stosunki polskie – rosyjsko sensu stricte”; zagadnienia konferencyjne:
–Czy katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem stała się przełomem w stosunkach polsko – rosyjskich?
–Czy „Katastrofa Smoleńska” ukazała słabość państwa i regulacji prawa międzynarodowego?
–Znaczenie wizyty Ministra Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa w Polsce oraz Prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa.
–Rola Polski w kontaktach UE z Federacją Rosyjską.
–Perspektywy rozwoju wzajemnych relacji polsko-rosyjskich.
–Zagrożenia dla Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. Gazociąg Północny, umowa miedzy Polska a Rosja dotycząca dostaw i tranzytu gazu – kwestia jej zgodności z prawem UE, wojska USA na terytorium RP, umowa o małym ruchu granicznym RP a Federacją Rosyjską).

19:30 Zakończenie konferencji i pożegnanie gości