Inicjatywa uczczenia w Polsce 100-lecia urodzin Ronalda Reagana

10 grudnia 2010

Inicjatywa uczczenia w Polsce 100-lecia urodzin Ronalda Reagana przypadających 6 lutego 2011 roku jest akcją obywatelską skierowaną do wszystkich, którym bliskie są wartości, którym hołdował Prezydent Reagan i którzy doceniają jego niezaprzeczalny wkład w obalenie komunizmu i odzyskanie przez Polskę wolności. Celem jest oddanie hołdu i wyrażenie wdzięczności Prezydentowi Ronaldowi Reaganowi oraz wykorzystanie 100-lecia urodzin do przypomnienia opinii publicznej w Polsce jego postaci, zasług i ideałów, którym był wierny.
Zapraszamy wszystkich do wpisywania się do Księgi Pamiątkowej, która po zamknięciu akcji zostanie wydrukowana i przekazana do Biblioteki Ronalda Reagana w Stanach Zjednoczonych.