Pokazy filmu „Górnicy z Piasta”

10 grudnia 2010

Oddział IPN w Krakowie i Małopolska Sieć Kin Cyfrowych w ramach programu EDU-Kino organizuje pokaz filmu „Górnicy z Piasta” W. Słoty poświęcony historii najdluższego strajku stanu wojennego. Po pokazie odbędzie się dyskusja z udziałem historyka z Oddziału krakowskiego IPN oraz gościa, bohatera wydarzeń ze stanu wojennego.
Cały projekt będzie realizowany od 13.12.2010 – 17.12.2010 w dziesięciu miejscowościach Małopolski podczas 17 seansów. Uczestnikami pokazów i debat będzie młodzież szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych w Małopolsce.
Szczegółowy harmonogram pokazów na stronie ipn.gov.pl