Spotkanie Klubu Wtorkowego

14 stycznia 2011

Klub Wtorkowy zaprasza na kolejne spotkanie, tym razem będzie to pokaz filmu „Oni chcą mnie zabić” z cyklu „Kroniki zapowiedzianej śmierci” oraz na prezentację książki „Katyński kurier. Ks Stefan Niedzielak”, która jest efektem dziennikarskiego śledztwa Piotra Litki.
Wtorek 18 stycznia, godz. 18.00, Klub IMBIR , ul. Św. Tomasza 35.

Ksiądz Stefan Niedzielak urodził się 1 września 1914 roku w Podolszycach (dziś: dzielnica Płocka). Mając 20 lat, wstąpił do warszawskiego seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1940 roku. Podczas wojny aktywnie działał w podziemiu niepodległościowym. Był w Armii Krajowej. Jako kurier przewoził z Warszawy do Krakowa zaszyfrowane wiadomości dla kard. Stefana Sapiehy. Tuż przed wybuchem powstania warszawskiego przewiózł najcenniejszą przesyłkę. Była to część tak zwanego „depozytu katyńskiego”, czyli dowody z ekshumacji wyjęte z grobów. Od 1977 pełnił funkcję proboszcza kościoła św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach. Od końca lat 70. odprawiał Mszę Świętą za ofiary zbrodni katyńskiej. Na kilka lat przed śmiercią zaczął otrzymywać anonimowe listy i telefony z pogróżkami. 21 stycznia 1989 r. nad ranem w mieszkaniu na plebanii przy ulicy Powązkowskiej znaleziono jego ciało. Wyniki sekcji zwłok wskazywały na zabójstwo. Śledztwo w sprawie jego śmierci dwukrotnie wznawiano i umarzano. Obecnie prowadzi je pion śledczy IPN.