Spotkanie internowanych w Wiśniczu

24 stycznia 2011

W dniu 22 stycznia 2011 roku w Wiśniczu odbyło się coroczne spotkanie internowanych i więzionych w Małopolsce w okresie stanu wojennego. W spotkaniu udział wzięli także członkowie naszego stowarzyszenia: Sławomir Chmura, Leszek Jaranowski, Adam Kalita, Ryszard Majdzik, Magdalena Maliszewska, Grzegorz Surdy.