Dzień Żołnierzy Wyklętych

17 lutego 2011

1 marca 2011 roku będziemy obchodzić Dzień Żołnierzy Wyklętych. Inicjatywa Światowego Żołnierzy Armii Krajowej z 2008 roku uzyskała poparcie wielu środowisk. Między innymi w dniu 28 lutego 2009 roku z inicjatywy Janusza Kurtyki i Jerzego Szmida na I Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia NZS 1980 podjęliśmy następująca uchwałę:
„Uchwała nr 2
Zebrani na I Walnym Zgromadzeniu „Stowarzyszenia NZS 1980” członkowie stowarzyszenia popierają inicjatywę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ustanowienia dnia 1 marca dniem Żołnierzy Wyklętych”.

Informujemy, że w Opolu znajduje się tablica poświęcona Żołnierzom Wyklętym:
W hołdzie żołnierzom
Wolność i Niezawisłość,
Narodowych Sił Zbrojnych,
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego,
Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
Ruchu Oporu Armii Krajowej
i innych Formacji zbrojnego podziemia
Niepodległościowego
walczącym z komunistyczną
władzą w latach 1944 – 1956 o wolną Polskę. 
Mieszkańcy Opola