Otwracie wystawy „Stan wojenny – spojrzenie po latach”

17 lutego 2011

Członkowie naszego stowarzyszenia Grzegorz Surdy i Adam Kalita w dniu 14 lutego 2011 roku otwierali w Liceum im. Romera w Rabce wystawę pt. Stan wojenny – spojrzenie po latach. Następnie spotkali się z mieszkańcami Rabki i młodzieżą szkolną.