III Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia NZS 1980

3 marca 2011

III Walne Zgromadzenie 
Stowarzyszenia NZS 1980 
Kraków, 19 marca 2011 roku – godz. 16:00

Stowarzyszenie „U Siemachy” 
Kraków – ul. Długa 42

od godz. 19 zapraszamy do Czekolady
przy ul. Brackiej 4, Pasaż Hetmański

Porządek obrad III Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia NZS 1980

– Otwarcie i wybór Przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia – Zdzisław Jurkowski
– Wystąpienie Adama Kality Wiceprezesa Stowarzyszenia NZS 1980 
– Sprawozdanie z działalności Zarządu Funduszu Stowarzyszenia NZS 1980 – Robert Rychlicki
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Jerzy Szmid
– Absolutorium dla Zarządu
– Przyjęcie do Stowarzyszenia Członków Honorowych na wniosek Zarządu – krótkie biogramy kandydatów:
Ewa Zając, Jan Ciesielski, Stanisław Handzlik, Mieczysław Gil, Edward Nowak, 
– Plan działania na 2011 rok – dyskusja
– Wolne wnioski
– Zakończenie III Walnego Zgromadzenia – Zdzisław Jurkowski