Pierwsza rocznica tragicznej śmierci Janusza Kurtyki

15 marca 2011

Uroczystości związane z pierwszą rocznicą tragicznej śmierci Janusza Kurtyki
Prezesa IPN, członka Stowarzyszenia NZS 1980
Kraków 8 – 12 kwietnia 2011 roku

8 kwietnia 2011 r. – godz. 10:00 – Kościół Reformatów, ul. Reformacka 4

– msza święta w intencji śp. Janusza Kurtyki, głos zabiorą: Pani Zuzanna Kurtyka, Pani Dorota Kalita w imieniu Stowarzyszenia NZS 1980, Pan Marek Lasota Dyrektor IPN w Krakowie
– odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w kościele, odsłonięcia tablicy dokona Pani Zuzanna Kurtyka z dziećmi

10 kwietnia 2011 r. – godz. 10:00 – Cmentarz Rakowicki, Kaplica Zmartwychwstania Pańskiego

– msza święta w intencji śp. Janusza Kurtyki
– przejście do grobu śp. Janusza Kurtyki, krótka modlitwa

12 kwietnia 2011 r. – godz. 18:00 – Klub Wtorkowy, ul. św. Tomasza 35 – Klub Imbir

– projekcja filmu: „Trwajcie. IPN 2005 – 2010. Janusz Kurtyka”
– po filmie spotkanie z reżyserką filmu Panią Aliną Czerniakowską i dyskusja

15 – 16 kwietnia 2011 r. – konferencja naukowa: Janusz Kurtyka – Rzeczypospolitej historyk i urzędnik

– sesja naukowa organizowana przez: Polską Akademię Nauk – Instytut Historii, Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Stowarzyszenie NZS 1980, Koło Naukowe Historyków Studentów UJ

15 KWIETNIA 2011 r., PIĄTEK
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Aula Wincentego Danka, ul. Podchorążych 2

9.30 OTWARCIE KONFERENCJI:

prof. Zdzisław Noga (dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego);
dr hab., prof. UJ Stanisław A. Sroka (dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego);
Waldemar Bukowski (kierownik Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk);

Waldemar Bukowski – Janusz Kurtyka – badacz dziejów Polski średniowiecznej i wczesnonowożytnej;

dr Franciszek Sikora – Udział Janusza Kurtyki w pracach nad „Słownikiem historyczno-geograficznym woj. krakowskiego w średniowieczu” i jego studia nad dziejami osadnictwa;

dr hab., prof. UMK Jan Wroniszewski – Genealogia i biografistyka w badaniach Janusza Kurtyki;

prof. Tomasz Jurek – Historia społeczna w badaniach Janusza Kurtyki;

dr hab., prof. UŚ Jerzy Sperka – „Theatrum politicum” jako przedmiot badań Janusza Kurtyki;

Dyskusja.

12.15 – 12.30 PRZERWA

dr hab., prof. UR Zdzisław Budzyński – Podole w dorobku i projektach badawczych Janusza Kurtyki;

dr Witalij Michałowski – Badania Janusza Kurtyki nad Podolem na tle nowszej historiografi i ukraińskiej;

Mariusz Machynia, dr Marian Wolski – Projekt badawczy „Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej. Zespół ksiąg ziemskich i grodzkich w zasobie Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum w Kijowie”. Dotychczasowy dorobek zespołu i perspektywa prac;

Maciej Wilamowski – O warsztacie badawczym Janusza Kurtyki;

Dyskusja i podsumowanie obrad.

Maciej Wilamowski – Prezentacja zbioru prac Janusza Kurtyki: „Podole w czasach jagiellońskich 1394–1572”, Kraków 2011, Societas Vistulana.

15.00 ZAKOŃCZENIE OBRAD

16.30 – 18.30 KONFERENCJA STUDENCKA DEDYKOWANA JANUSZOWI KURTYCE
(organizowana przez Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie).
Aula im. ks. Józefa Tischnera, Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13

Marek Mroczek – Szachy w średniowieczu. Kultura, nauka i życie codzienne;

Diana Griszan – Działalność Józefy Petriczek w krakowskim okręgu WiN;

Piotr Magiera – Powojenna działalność 5. Brygady Wileńskiej – heroiczna walka czy przejaw brawury?;

Krzysztof Kloc – Marksistowskie interpretacje czyli II Rzeczpospolita oczami Polski Ludowej;

Dominika Jasiak – Procesy karne uczestników protestów społecznych w Marcu 1968 r. w Krakowie;

Kamil Ruszała – Nielegalna budowa kościołów na terenie diecezji przemyskiej w okresie PRL, przykład Glinika Polskiego w świetle niepublikowanych materiałów;

Joanna Mrugała – Czwarty kumpel – krótka opowieść o Staszku Pietraszce;

18:30 – MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ŚP. JANUSZA KURTYKI
kościół św. Marka, ul. św. Marka 10

16 KWIETNIA 2011 r., SOBOTA

8.30 MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ŚP. JANUSZA KURTYKI
Kolegiata Akademicka św. Anny w Krakowie
Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 35

10.00 OTWARCIE KONFERENCJI:

dr hab., prof. UJ Stanisław Sroka (dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego);
Zuzanna Kurtyka;
dr Franciszek Gryciuk (p.o. prezes Instytutu Pamięci Narodowej);
dr Marek Lasota (dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie).

dr Janusz Pezda – Janusz Kurtyka – działacz Koła Naukowego Historyków Studentów UJ i Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ;

Kazimierz Krajewski – Janusz Kurtyka – strażnik pamięci „Żołnierzy Wyklętych”;

dr Filip Musiał – Janusz Kurtyka – redaktor „Zeszytów Historycznych WiN-u” i prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość;

prof. Jan Draus – Janusz Kurtyka – wykładowca i dydaktyk.

11.40 – 12.00 PRZERWA

prof. Ryszard Terlecki – Janusz Kurtyka – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie;

Mateusz Szpytma – Janusz Kurtyka – prezes Instytutu Pamięci Narodowej;

prof. Jurij Szapował, dr Serhij Kokin – Rola Janusza Kurtyki w intensyfikacji współpracy IPN ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy i innymi instytucjami ukraińskimi;

dr Maciej Korkuć – Janusz Kurtyka – Historia najnowsza a polityka pamięci;

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska – Analiza jakościowa zawartości prasy dotyczącej Janusza Kurtyki;

Wojciech Frazik – Prezentacja książki Janusza Kurtyki: „Z dziejów agonii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski”, Kraków 2011, Oddział IPN w Krakowie – Arcana.

Projekcja filmu w reżyserii Aliny Czerniakowskiej – Trwajcie. IPN 2005 – 2010. Janusz Kurtyka

14.30 ZAKOŃCZENIE OBRAD