Uchwały III Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia NZS 1980

21 marca 2011

Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980 informuje, że w dniu 19 marca 2011 roku odbyło się III Walne Zgromadzenie stowarzyszenia, na którym przyjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Obecni na III Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia NZS 1980 przyjmują sprawozdanie Komisji Charytatywnej w przedstawionej wersji.

Uchwała nr 2

Obecni na III Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia NZS 1980 przyjmują sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w przedstawionej wersji.

Uchwała nr 3

Obecni na III Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia NZS 1980 po zapoznaniu się z sprawozdaniem finansowym za 2010 roku, sprawozdaniem Komisji Charytatywnej, Komisji Rewizyjnej i sprawozdaniem merytorycznym udzielają zarządowi absolutorium za 2010 rok.

Uchwała nr 4

Obecni na III Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia NZS 1980 po zapoznaniu się z projektem Regulaminu Komisji Charytatywnej i po przyjęciu dwóch poprawek przyjęli Regulamin Komisji Charytatywnej Stowarzyszenia NZS 1980.

Zarząd Stowarzyszenia NZS 1980 informuje, że Pan Adam Macedoński został członkiem honorowym stowarzyszenia przez aklamację.