Konferencja „Janusz Kurtyka Rzeczypospolitej historyk i urzędnik” – Kraków 15-16 IV 2011

29 maja 2011