Zmarł Jan Rojek

16 lipca 2011

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 16 lipca 2011 r. zmarł Jan Rojek – członek NZS i Stowarzyszenia NZS 1980, dyrektor Oddziału TVP w Krakowie.

 

Jan Rojek, ur. 17 III 1962 w Połomiu Dużym k. Bochni, zm. 16 VII 2011 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek antropologia (1991). 1980-1982 pracownik Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego nr 3 (na terenie Huty im. Lenina) w Krakowie-Nowej Hucie. Od jesieni 1980 kolporter wydawnictw niezależnych; od I 1981 w „S”, członek KZ w HPR. 13-16 XII 1981 uczestnik strajku w HPR na terenie HiL, organizator dostaw żywności dla strajkujących hutników. 2 X 1982 zatrzymany, od 4 X aresztowany tymczasowo, pobity podczas przesłuchania, osadzony w areszcie KW MO przy ul. Mogilskiej w Krakowie, nast. w AŚ przy ul. Montelupich, oskarżony o kolportaż ulotek o antypaństwowej treści, 24 XI 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na 2 lata więzienia, w XII 1982 uczestnik dwutygodniowej głodówki, 24 II 1983 zwolniony (resztę kary zawieszono warunkowo); zwolniony z pracy. W l. 80. 14-krotnie zatrzymywany, kilkakrotnie pobity, 16-krotnie skazany na karę grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń. 1983-1984 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu Energoprzem, nast. do 1985 w MPK Kraków. W 1985 uczestnik rotacyjnej głodówki w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie, w 1987 w Bydgoszczy. Od 1985 działacz NZS UJ; 14 IV 1985 współzałożyciel Ruchu Wolność i Pokój w Krakowie, sygnatariusz deklaracji założycielskiej; organizator i uczestnik ok. 20 demonstracji i akcji protestacyjnych (pikiet, głodówek, petycji, happeningów, koncertów, spotkań i konferencji międzynarodowych dot. praw człowieka i obywatela, m.in. w 1987 w Warszawie w kościele przy ul. Żytniej i 25-27 VIII 1988 w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach); 1985-1989 redaktor, autor, organizator działalności wydawniczej NZS i WiP, współpracownik pism „Bez Dekretu” i „Paragraf”; uczestnik zjazdów Ruchu WiP w Warszawie, Żarnowcu, Wrocławiu i Szczecinie. 1988-1989 organizator protestów przeciwko stacjonowaniu wojsk sowieckich w Polsce i obowiązującej przysiędze wojskowej. W III 1988 organizator akcji przeciwko ograniczaniu autonomii uczelni. IV/V 1988 organizator działań wspierających strajk w HiL. W X 1988 współorganizator bojkotu studium wojskowego na krakowskich uczelniach. W I 1989 współorganizator i uczestnik (w ramach WiP) pikiety przed KC PZPR w Warszawie. 24 II 1989 inicjator zatrzymania i wymiany ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Jacka Fisiaka na przetrzymywanych przez MO kolegów. IV-VI 1989 członek Prezydium Małopolskiego KO „S”, odpowiedzialny za techniczną część kampanii przed wyborami 4 VI 1989. 20 IV 1989 inicjator i współorganizator marszu gwiaździstego w Krakowie przeciwko kłamstwom oficjalnych mediów. 2 X 1989 inicjator i współorganizator wiecu, nast. bojkotu studium wojskowego na wyższych uczelniach (postulat usunięcia z programu studiów), inicjator i przywódca okupacji studium wojskowego UJ. 25 X 1989 inicjator okupacji i przejęcia lokalu ZSMP w Krakowie. Uczestnik kampanii wyborczej KLD w 1991. Od 1991 roku pracownik TVP Kraków; w 1994 ukończył kurs wydawców BBC; w 1996 stypendysta The United States Information Agency; wydawca, kierownik Wydziału Audycji Informacyjnych, od II 2010 dyrektor – redaktor naczelny TVP Kraków. Od 1992 w SDP, od 1998 członek ZZ Informacja TVP, od 2008 Stowarzyszenia NZS 1980. W 2007 współtwórca (wraz z Maciejem Grabysą) programu „Tropiciele. Krakowska ścieżka reportażu” (od 2009 „Kontrapunkt. Studio dokumentu i reportażu TVP Kraków”). Reporter, autor filmów dokumentalnych o tematyce społecznej i historycznej, m.in.: Misjonarz (2000), Sługa trędowatych (2001), Afrykańczycy (2002), reportaży wojennych z Chorwacji i Rwandy, trzęsienia ziemi w Iranie; wielokrotnie nagradzany na festiwalach filmowych i przeglądach twórczości TVP: Nagroda Teleexpresu (1993), Nagroda Ekspresu Reporterów (1995), wyróżnienie na XVI Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2001. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Medalem Niezłomnym w Słowie (2010). Od 19 X 1982 rozpracowywany przez Wydział V KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Remus – akta złożono do archiwum 16 VIII 1983, od 10 VI 1985 przez Wydział V WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Prezes – 31 III 1989 akta złożono do archiwum, 2 VI 1989 – 17VII 1990 przez Wydział III-1/Wydział OKPP WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Anarchiści.