Jan Polkowski – wiersze z lat 1977-1987

30 sierpnia 2011

Z inicjatywy Stowarzyszenia NZS 1980, przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej, ukazały się wiersze Jana Polkowskiego z lat 1977-1987. Tom wierszy ukazał się w ramach projektu Roku Kultury Niezależnej i obejmuje wiersze wydane poza zasięgiem cenzury w latach osiemdziesiątych: „To nie jest poezja”, „Oddychaj głęboko”, „Ogień z notatek”, „Drzewa”.
Jan Polkowski (ur. w 1953 r.) poeta, wydawca, ekspert w dziedzinie mediów i komunikacji społecznej. Przed 1990 rokiem redagował i wydawał w podziemiu książki i czasopisma: „Sygnał”, „”Arka”, „Świat”. Po 1989 roku wydawca i redaktor naczelny dziennika „Czas Krakowski”. Debiutował w 1978 roku w kwartalniku „Zapis”. Wydał następujące tomy poezji: „To nie jest poezja” (1980), „Oddychaj głęboko” (1981), „Ogień. Z notatek 1982-83” (1983), „Drzewa” (1987), „Elegie z Tymowskich Gór 1987-1989” (2008), „Cantus” (2009) i „Cień” (2010).
Jan Polkowski od 2009 roku jest członkiem honorowym Stowarzyszenia NZS 1980.