30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

2 października 2011

Projekt filmu o kulisach w prowadzenia stanu wojennego w Polsce w 30. rocznicę tego wydarzenia:

Stan wojenny – wejdą czy nie wejdą? w reż. R. Kaczmarka.

Po ‘89 roku zadbano w Polsce o zbudowanie mitu konieczności wprowadzenia stanu wojennego, który rzekomo ochronił Polaków przed sowiecką interwencją militarną. Rozpowszechniona jest opinia, że Jaruzelski, wypowiadając wojnę swojemu narodowi, dokonał wyboru mniejszego zła. Tymczasem dokumenty – szczególnie ujawnione stenogramy z posiedzeń Biura Politycznego KPZR – wskazują, że Sowieci nie planowali zbrojnej interwencji w Polsce, manewry wojskowe były blefem i demonstracją siły, a sowieccy towarzysze dopuszczali „utratę Polski”. Jak to się ma do dzisiejszego przekonania wielu o realnej groźbie interwencji i „trudnej, ale koniecznej” decyzji Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego oraz czynienia z niego wręcz bohatera? Film ma odpowiedzieć na pytanie, czy mit interwencji ma podstawy, by go podtrzymywać, czy też jest zwykłym zabiegiem propagandowym niemającym potwierdzenia w faktach i historycznym fałszerstwem, na którego fundamencie opiera się dzisiejszy zakłamany obraz komunistycznego dyktatora, który wypowiedział wojnę narodowi i zaryzykował masakrę ludności, przelew krwi i wojnę domową, tylko by ratować swoją władzę i zbrodniczy system? Kiedy zaczęły się przygotowania do stanu wojennego? Odpowiedź jest szokująca 17 sierpnia 1980 roku! Zanim skończył się strajk, a właściwie po skończeniu się strajku ekonomicznego, który przekształcił się w strajk społeczny, zaczęto pracować nad likwidacją rodzącej się niezależności. Świadczą o tym zachowane dokumenty Komitetu Obrony Kraju. Film – szukając odpowiedzi na podstawowe pytanie o realność zagrożenia interwencją sowiecką – ma przedstawiać proces przygotowywania, wdrażania i realizacji stanu wojennego, czyli opowiadać historię Polski od lata ‘80 do 13 grudnia 1981, powracając przy tym do jednego wydarzenia, które było kluczowe dla tamtych wydarzeń: pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku.
Do udziału w filmie zaproszeni zostaną historycy zajmujący się tym okresem, m.in.:
1. prof. Andrzej Paczkowski, m.in. autor książki Wojna polsko-jaruzelska;
2. dr Lech Kowalski, m.in. autor książki Generał ze skazą, specjalista od Komitetu Obrony Kraju;
3. prof. Wojciech Roszkowski, m.in. autor książki Półwiecze;
4. prof. Richard Pipes, doradca prezydenta Reagana ds. Europy Środkowo-Wschodniej;
5. Władymir Bukowski, sowietolog, który zeskanował dokumenty KPZR dotyczące m.in. stanu wojennego;
6. dr Antoni Dudek, dr Paweł Piotrowski, dr Grzegorz Majchrzak z Instytutu Pamięci Narodowej,
specjaliści od najnowszej historii Polski.

Dodatkowo reżyser planuje rozmowy zarówno z osobami, które na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zeszłego stulecia działały w opozycji, jak i partyjnych funkcjonariuszy reżimu (ze szczególnym uwzględnieniem grupy Gierka), a z wojskowych: gen. broni Franciszkiem Puchałą ze Sztabu Generalnego WP, który wspólnie z płk. Kuklińskim opracowywali dokumentację stanu wojennego, płk. Julianem Babulą, autorem książki pt. Wojsko Polskie 1945-1989, gen. Wiktorem Kulikowem, gen. Władysławem Pożogą (MSW), gen. dyw. Tadeuszem Szaciłą (Szef GZP-WP) oraz hierarchami Kościoła.