Porozumienie pomiędzy Pro Patria Pro Memoria – Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego a Stowarzyszeniem NZS 1980

3 października 2011

W dniu 3 października 2011 roku doszło do podpisania porozumienia pomiędzy „Pro Patria Pro Memoria – Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego” a naszym stowarzyszeniem. Porozumienie dotyczy współpracy przy budowie portalu historycznego „Instytut Katyński im. Janusza Kurtyki”, który docelowo służyć ma stworzeniu „Wirtualnego Muzeum Zbrodni Katyńskiej”. Porozumienie podpisali: ze strony Pro Patria Pro Memoria Agata Michałek – Budzicz – Prezes Zarządu i Ryszard Majdzik – Wiceprezes Zarządu, ze strony naszego stowarzyszenia: Zdzisław Jurkowski i Adam Kalita.