Tydzień Edukacji Globalnej

15 listopada 2011

 

Zapraszamy do udziału w akcji „Tygodzień Edukacji Globalnej”, której Stowarzyszenie NZS 1980 jest partnerem.

Program:

Multimedialna wystawa (Akademia Ignatianum w Krakowie)

A: Projekcja reportaży, slajdów, filmów dotyczących wybranych problemów objętych Milenijnymi Celami Rozwoju. W dniach 22-25listopada. Godz.: 13:00-15:00.

B: Wystawa fotograficzna: dotykające problematyki globalnego rozwoju oraz prześladowania praw człowieka. W dniach 22-26 listopada. Wystawa będzie się znajdować w pomieszczeniu przed aulą główną.

Cykl spotkań z dziennikarzami pod hasłem „Globalny rozwój w polskich mediach” (Akademia Ignatianum W Krakowie).

W dniach 22-25 listopada. Godz.: 15:00 –17:00.

Wezmą w nich udział: Artur Dmochowski (22.11), Bogusław Chrabota (23.11), Piotr Legutko (24.11), Dariusz Bohatkiewicz TVP 1 (25.11). Moderator: Magdalena Drohomirecka.

Panel dyskusyjny w Klubie Lizard King w dniu 26 listopada.

Godz.: 16:00-18:00 – Projekcja reportaży, slajdów, filmów dotyczących wybranych problemów objętych Milenijnymi Celami Rozwoju.

Godz.: 18:00-19:30 – Panel dyskusyjny. Główne tematy poruszone na panelu będą dotyczyły roli mediów w globalnym rozwoju, etyki w przekazie treści dotyczących krajów rozwijających się, sposobu przekazu treści przez media itp.

Wezmą w nim udział: Jan Pospieszalski, Dorota Kalita, Tomasz Müller, Hubert Chudzio.

Moderator: Magdalena Drohomirecka.

Godz.: 19.30 – koncert zespołu De Press (lider zespołu – Andrzej Dziubek) w Klubie Lizard King.