Kolejny pokaz w KOH

28 listopada 2011

30 listopada zapraszamy na film „O wolną Polskę. Podziemie zbrojne na Podbeskidziu 1939-1947”.

Film przedstawia historię podziemia zbrojnego na Podbeskidziu w latach okupacji hitlerowskiej oraz w pierwszych latach powojennych. Dzieje „żołnierzy wyklętych” z terenu Górnego Śląska z oddziału „Bartek”, „Wędrowiec”, Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Produkcja: Studio „Arka Górnośląska” na zlecenie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w  Katowicach.

Po filmie zapraszamy do dyskusji z Grzegorzem Surdym.

30 listopada 2011 r., godz. 19.00 – Kraków, kino przy ul. Krowoderskiej 8, Polska YMCA.